Góc đọc sách

 • Chính trị luận – pho sách kinh điển về nền móng chính trị Tây phương

  Chính trị luận – pho sách kinh điển về nền móng chính trị Tây phương

  09/05/2013 21:26

  Mục đích tối hậu của mọi chế độ là tạo dựng và bảo vệ đời sống tốt đẹp cho mọi người. Chế độ nào đạt được mục đích này là chế độ đúng đắn; ngược lại, chế độ nào chỉ phục vụ cho quyền lợi của giới cầm quyền là chế độ bất công, vì quốc gia là sự kết hợp của những con người tự do và bình đẳng.

 • Plato – Đối thoại Socratic 1

  Plato – Đối thoại Socratic 1

  26/04/2013 21:43

  Plato là một trong những triết gia vĩ đại của một truyền thống vĩ đại, vốn đã sản sinh ra nền khoa học và triết học Tây phương: truyền thống triết học Hy Lạp.

 • Marx nhà tư tưởng của cái có thể

  Marx nhà tư tưởng của cái có thể

  26/04/2013 21:41

  Luận điểm cơ bản mà cuốn sách này bảo vệ chắc hẳn đã gợi ra ít nhiều kín đáo ở nơi này hay nơi khác. Ở đây – trong cuốn sách này, nó được triển khai một cách đầy đủ hơn, có phương pháp hơn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết: Marx là một “tín đồ” của tự do cá nhân và tập thể.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt