Nhận thức luận | Khoa học luận

 • Về yếu tính của chân lý

  Về yếu tính của chân lý

  01/03/2020 10:25

  MARTIN HEIDEGGER (1889-1976) | TRẦN CÔNG TIẾN dịch || Chúng ta nói về yếu tính của chân lý. Câu hỏi về yếu tính của chân lý không quan tâm tìm hiểu xem chân lý là một chân lý của kinh nghiệm thực tiễn của đời sống hay của tính toán kinh tế

 • Sự khác biệt giữa tri thức và thường kiến

  Sự khác biệt giữa tri thức và thường kiến

  26/02/2020 13:32

  MORTIMER J. ADLER | MAI SƠN dịch || Hôm nay, trong khi tiếp tục thảo luận về Thường kiến, chúng ta sẽ tìm cách đi xa hơn trong nhận thức về sự dị biệt giữa biết và nêu ý kiến. Có một số câu hỏi mà chúng ta phải xem xét.

 • Nghĩ về thường kiến như thế nào

  Nghĩ về thường kiến như thế nào

  26/02/2020 13:13

  MORTIMER J. ADLER | MAI SƠN dịch || Hôm nay chúng ta bắt đầu bàn luận về Thường kiến. Và như các Ý niệm lớn khác mà chúng ta sẽ bàn luận, ý niệm này được suy xét tốt nhất trong tương quan với

 • Suy nghĩ về chân lý/sự thật

  Suy nghĩ về chân lý/sự thật

  25/02/2020 23:58

  MORTIMER J. ADLER | MAI SƠN dịch || Hôm nay chúng ta sẽ xem xét Ý niệm lớn về Chân lý. Như cái đẹp kết nối với mỹ thuật trong trí óc chúng ta, như sự thiện hảo kết nối với tính cách con người và hành động của họ trong trí óc chúng ta

 • Hài hước trong tư tưởng Socrate

  Hài hước trong tư tưởng Socrate

  24/02/2020 10:05

  DUNG ĐẠO || nhờ ánh sáng của lối tư tưởng độc đáo của Socrate chủ trương ta sẽ nhận ra đâu là giá trị của Hài hước và đâu là giá trị của Nghiêm nghị. Nếu vậy, ngược lại với quan niệm thông thường, ta sẽ thấy nhan nhản những con người tự xưng là

 • Linh-hồn và thể-xác

  Linh-hồn và thể-xác

  21/02/2020 21:11

  HENRI BERGSON (1859–1941) | CAO VĂN LUẬN dịch || vai trò của ý thức hình như là luôn luôn sáng tạo ra một cái gì mới mẻ cho thế-giới. Phải, ý thức sáng tạo ra cái mới ở ngoài nó, vì nó gây ra trong không gian những chuyển động bất ngờ,

 • Về lĩnh vực tinh thần

  Về lĩnh vực tinh thần

  20/02/2020 12:29

  JOHANNES HIRSCHBERGER (1900-1990) | Vũ Hoàng Lan Phương dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Đối với Leibniz, con người vẫn luôn là con người trong truyền thống phương Tây, tức là một sinh vật có lý tính

 • Lý thuyết nhận thức của Leibniz trong Đơn tử luận

  Lý thuyết nhận thức của Leibniz trong Đơn tử luận

  19/02/2020 12:52

  Đơn tử cũng là lực nguyên thủy trong lĩnh vực tâm trí hay tinh thần con người. Do đó, Đơn tử luận trở thành lý thuyết về nhận thức. Vì đơn tử là thực tại có tính cách tinh thần/ tâm lý, nên một số người có thể thấy từ “cũng” trong câu đầu tiên của ta là

 • Cái Tôi tư duy (Cogito) trong triết học Descartes

  Cái Tôi tư duy (Cogito) trong triết học Descartes

  13/02/2020 19:17

  JOHANNES HIRSCHBERGER (1900-1990) | Vũ Hoàng Lan Phương dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Trong Luận văn về Phương pháp (Discourse on Method/ Discours de la méthode), Descartes trình bày những hướng đi khác nhau mà ông dự định theo đuổi.

 • Hegel. Tiến trình của ý thức hướng đến cái Tuyệt đối

  Hegel. Tiến trình của ý thức hướng đến cái Tuyệt đối

  10/02/2020 09:35

  LESZEK KOŁAKOWSKI (1927-2009) | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Hệ thống hùng vĩ của Hegel nhằm mục đích, trong số những điều khác, diễn giải bản chất của Tồn tại theo cách thức lấy đi tính bất tất của kết quả của nó trong khi..

 • Định nghĩa thao tác

  Định nghĩa thao tác

  08/11/2019 22:43

  JEAN ULLMO | Nguyễn Văn Khoa dịch || Định nghĩa thao tác là một định nghĩa bao gồm sự mô tả một phương thức thường xuyên nhằm phát hiện, đo lường, nói tổng quát hơn, tiếp cận và xác định cái khái niệm được định nghĩa.

 • Là dơi thì như thế nào?

  Là dơi thì như thế nào?

  20/10/2019 18:29

  THOMAS NAGEL | Nguyễn Thị Minh, Bùi Văn Nam Sơn, Nguyễn Trung Hậu dịch || Ý thức là cái khiến cho vấn đề tinh thần-thể xác trở nên thực sự nan giải. Có lẽ đó là lý do vì sao các bàn thảo hiện nay về vấn đề này ít chú ý đến nó hay hiểu nó sai rành rành.

 • Fichte và sự tự chinh phục của tinh thần

  Fichte và sự tự chinh phục của tinh thần

  20/08/2019 18:35

  LESZEK KOŁAKOWSKI (1927-2009) | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Johann Gottlieb Fichte nỗ lực xóa bỏ các giới hạn trong học thuyết của Kant về những lời mời gọi của con người đến tự do

 • Kant. Tính nhị nguyên của tồn tại người, và giải pháp cho điều ấy

  Kant. Tính nhị nguyên của tồn tại người, và giải pháp cho điều ấy

  20/08/2019 18:22

  LESZEK KOŁAKOWSKI (1927-2009) | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Triết học của Kant đưa ra một viễn cảnh về sự hiện thực hóa của nhân tính cốt yếu, không phải bằng tuân phục tự nhiên, mà bằng giải phóng khỏi tự nhiên

 • Rouseau và Hume. Phá hủy niềm tin vào sự hòa điệu tự nhiên

  Rouseau và Hume. Phá hủy niềm tin vào sự hòa điệu tự nhiên

  20/08/2019 18:06

  LESZEK KOŁAKOWSKI (1927-2009) | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Rousseau, Hume và Kant đều là những người đồng tình với sự mất niềm tin này. Rousseau tin vào nguyên mẫu của con người sống trong sự tự - đồng nhất

 • Thời Khai minh. Sự hiện thực hóa của con người trong sơ đồ của chủ nghĩa tự nhiên

  Thời Khai minh. Sự hiện thực hóa của con người trong sơ đồ của chủ nghĩa tự nhiên

  14/08/2019 14:09

  LESZEK KOŁAKOWSKI (1927-2009) | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Trong văn liệu của thời Khai minh ta thấy ý niệm về sự mất đi tính đồng nhất của con người và những lời mời gọi khôi phục nó, cả trong các sáng tác không tưởng lẫn vô số trình bày đa dạng về trạng thái tự nhiên

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt