Thuật ngữ tổng quát

Trò chơi ngôn ngữ / language-game

 

 

TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ 

language-games

 

 

TRIẾT HỌC NGÔN NGỮ [tiếng Đức Sprachspiel]. Một phản ứng được Wittgenstein phát triển trong triết học thời kỳ sau của ông đối với các tuyên bố về bản chất của ngôn ngữ. Các nhà hình thức luận từng so sánh số học với một trò chơi được chơi bằng các ký hiệu toán học. Wittgenstein mở rộng phép loại suy trò chơi này cho toàn bộ ngôn ngữ. Giống như một trò chơi, ngôn ngữ là một tập hợp không xác định hoạt động được điều chỉnh bởi quy tắc, được thực hiện bởi các nhóm người khác nhau cho các mục đích khác nhau. Các quy tắc tạo thành ngữ pháp. Cũng như không có đặc điểm chung nào trong tất cả các trò chơi mà chỉ có sự tương đồng gia đình, có nhiều sự chồng chéo nhưng không có đặc điểm chung trong nhiều cách sử dụng từ và câu khác nhau. Sử dụng ngôn ngữ giống như chơi một trò chơi. Ngôn ngữ là một hoạt động tự trị và không cần mục tiêu bên ngoài. Nghĩa của một từ không nằm ở cái nó đại diện, mà được xác định bởi cách sử dụng nó trong ngữ pháp. Biết nghĩa của một từ là học cách sử dụng nó. Do đó, ý niệm về ngôn ngữ như một trò chơi có liên hệ chặt chẽ với lý thuyết về ý nghĩa như cách sử dụng. Ý niệm coi ngôn ngữ như một trò chơi có liên hệ chặt chẽ với lý thuyết về nghĩa như là sự sử dụng. Wittgenstein cho rằng nhiều vấn đề triết học dai dẳng là kết quả của việc nhầm lẫn các quy tắc hoặc quy ước khác nhau, vì vậy việc làm rõ các quy tắc của trò chơi ngôn ngữ nên là công việc chính của triết học. Quan điểm về trò chơi ngôn ngữ đối lập với quan điểm trước đây của Wittgenstein về ngôn ngữ trong Tractatus và xem mối tương quan giữa tên gọi và đối tượng được đặt tên chỉ là một đặc điểm của ngôn ngữ.

----------------------------------

"Chúng ta cũng có thể nghĩ về toàn bộ quá trình sử dụng từ... như một trong những trò chơi mà trẻ em học ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng. Tôi sẽ gọi những trò chơi này là 'trò chơi ngôn ngữ'." - Wittgenstein, Philosophical Investigations
----------------------------------

Nguồn: Từ điển triết học phương Tây, (ĐHP dịch).
 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt