Triết học nhân học

 • Câu hỏi 75. Nhân loại được hỗn hợp với bản thể thiêng liêng cùng bản thể hữu hình

  Câu hỏi 75. Nhân loại được hỗn hợp với bản thể thiêng liêng cùng bản thể hữu hình

  17/10/2023 08:32

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Đã thảo luận về thụ tạo thiêng liêng và thụ tạo hữu hình, bây giờ chúng ta tiến hành thảo luận

 • Câu hòi 100. Thân phận của con cái đối với sự công chính

  Câu hòi 100. Thân phận của con cái đối với sự công chính

  07/10/2023 12:40

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Hugh de saint Victor nói : “Trước khi phạm tội, người đầu tiên có thể sinh sản các con cái vô tội,

 • Hình ảnh con người trong triết học hiện sinh

  Hình ảnh con người trong triết học hiện sinh

  06/10/2023 05:59

  Tập thể tác giả Liên Xô và Cộng hòa Dân chủ Đức. Con người - những ý kiến mới về một đề tài cũ. Tập II. An Mạnh Toàn dịch. | Trong lời nói đầu của tác phẩm nhan đề « Hiện tượng học tinh thần”, Hê-ghen nêu lên nhiệm vụ của công trình nghiên cứu

 • Câu hỏi 99. Thân phận của con cái về thân thể

  Câu hỏi 99. Thân phận của con cái về thân thể

  04/10/2023 10:52

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Giờ đây chúng ta nghiên cứu thân phận của con cháu, thứ nhất đối với thân thể; thứ nhì, đối với nhân đức

 • Câu hỏi 98. Sự bảo tồn loại

  Câu hỏi 98. Sự bảo tồn loại

  04/10/2023 10:31

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Chúng ta nghiên cứu về sự bảo tồn loại; Trước hết, về sự sinh sản; sau đó, về tình trạng của con cháu

 • Câu hỏi 96. Quyền ông chủ thuộc về con người trong tình trạng vô tội

  Câu hỏi 96. Quyền ông chủ thuộc về con người trong tình trạng vô tội

  29/09/2023 20:08

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Thánh Augustinô nói : “Các thú vật được đem tới ông Adong nhờ sự hướng dẫn của các thiên thần để lãnh nhận

 • Câu hỏi 92. Sự tạo thành người nữ. Tiết 4

  Câu hỏi 92. Sự tạo thành người nữ. Tiết 4

  24/09/2023 18:39

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. TRẦN NGỌC CHÂU dịch || Thánh Augustinô nói: “Các vật hữu hình được Thiên Chúa thống trị nhờ các thiên thần”

 • Câu hỏi 92. Sự tạo thành người nữ. Tiết 3

  Câu hỏi 92. Sự tạo thành người nữ. Tiết 3

  24/09/2023 18:32

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. TRẦN NGỌC CHÂU dịch || Xem ra người nữ đã không được tạo thành bằng xương sườn của người nam.

 • Câu hỏi 92. Sự tạo thành người nữ. Tiết 2

  Câu hỏi 92. Sự tạo thành người nữ. Tiết 2

  24/09/2023 18:22

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. TRẦN NGỌC CHÂU dịch || Tính dục thuộc về người ta lẫn thú vật. Mà nơi các thú vật con cái không được tạo thành từ con đực.

 • Hình ảnh con người trong lý luận triết học nhân bản

  Hình ảnh con người trong lý luận triết học nhân bản

  14/09/2023 22:00

  Tập thể tác giả Liên Xô và Cộng hòa Dân chủ Đức. Con người - những ý kiến mới về một đề tài cũ. Tập II. An Mạnh Toàn dịch. Mai Thành hiệu đính. | Một cuộc đấu tranh phê phán các quan niệm khác nhau về hình ảnh con người đã nêu ra trong triết học tư sản ở thế kỷ XX, đòi hỏi phải đặc biệt chú ý đến một xu hướng triết học đặc biệt.

 • Người là gì?

  Người là gì?

  07/07/2023 18:09

  "ĐƯỜNG VÀO TRIẾT HỌC" | LÊ THÀNH TRỊ | Chúng ta đã nói có những triết gia quan niệm Người và chỉ người là đối tượng triết học. Không có người không có triết học. Nói khác đi, triết học trước hết là tìm hiểu bản chất người, ý nghĩa người, khả năng người v.v...

 • Con người trong quá trình lịch sử

  Con người trong quá trình lịch sử

  25/03/2023 15:06

  LÊ-TUYÊN | Trong quá trình tư-tưởng La Hy, ý niệm về Con Người chỉ có tính cách tiềm tàng không được xếp thành hệ thống. Có lẽ Con Người Thượng-cổ La Hy bị gia-đình cùng xã-hội thu hút, bị số mệnh mù quáng chế ngự, thân phận Con Người gần như lẻ loi, cô độc, sống qua bao nhiều sự đe dọa của gia đình, xã hội, thần linh.

 • Về mục đích tối hậu của con người

  Về mục đích tối hậu của con người

  19/03/2023 09:14

  "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | THOMAS AQUINAS (1225-1274) | Trong vấn đề này, trước tiên phải nghiên cứu về mục đích tối hậu của cuộc sống con người; tiếp đến, về những điều mà nhờ đó con người có thể đạt tới mục đích này hoặc sẽ lạc mất

 • Con người với tính cách là khách thể tác động của công nghệ

  Con người với tính cách là khách thể tác động của công nghệ

  27/11/2022 21:45

  B.G. JUDIN | VIỄN PHỐ dịch || Đối tượng thảo luận trong bài viết này là vấn đề cơ bản, không có gì phải nghi ngờ: con người là gì? Đương nhiên tôi không có ý định đưa ra một định nghĩa mới nào đó về con người

 • Tổng luận thần học: Sự tạo thành thân thể của con người đầu tiên

  Tổng luận thần học: Sự tạo thành thân thể của con người đầu tiên

  17/03/2020 09:31

  THOMAS AQUINO (1225-1274) | Lm. Jos. TRẦN NGỌC CHÂU dịch || 1. Chất thể mà do đó thân thể được tạo thành? 2. Tác nhân tạo thành thân thể? 3. Sự sắp đặt mà thân thể đã lãnh nhận trong sự tạo thành của nó? 4. Thể cách và trật tự tạo thành nó?

 • Thân phận làm người

  Thân phận làm người

  12/03/2020 11:23

  TRẦN VĂN TOÀN | Người ta ai cũng sống, ai cũng biết mình là người chứ không phải là vật. Chính vì thế mà khi có ai đem câu chuyện thân phận làm người ra hỏi, có lẽ chúng ta cho là người ngờ nghệch.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt