Thuật ngữ tổng quát

 • DURKHEIM, ÉMILE (1858–1917)

  DURKHEIM, ÉMILE (1858–1917)

  16/05/2024 20:26

  "TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | Nhà xã hội học và triết gia người Pháp, sinh tại Épinal, dạy tại các trường đại học Bordeaux và Paris, người sáng lập chủ chốt của xã hội học hiện đại.

 • EMPEDOCLES (k.490 – 430 TCN)

  EMPEDOCLES (k.490 – 430 TCN)

  16/05/2024 20:10

  "TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | Triết gia tự nhiên Hy Lạp, sinh ở Acragas, Sicily. Empedocles đã viết hai bài trường thi triết học (Về bản tính của vạn vật và Tán ca về sự thanh tẩy)

 • Mệnh đề cơ cấp / Elementary proposition

  Mệnh đề cơ cấp / Elementary proposition

  15/05/2024 14:35

  "TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | LOGIC HỌC, TRIẾT HỌC NGÔN NGỮ, SIÊU HÌNH HỌC. Trong triết học thời kỳ đầu của Wittgenstein, mệnh đề sơ cấp là loại mệnh đề đơn giản nhất. Nó là cơ sở cho việc phân tích

 • THUYẾT DUY NGHIỆM / EMPIRICISM

  THUYẾT DUY NGHIỆM / EMPIRICISM

  14/05/2024 20:45

  "TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | NHẬN THỨC LUẬN, SIÊU HÌNH HỌC || Một cách tiếp cận triết học đối với nhận thức và thực tại. Các luận điểm trung tâm của nó là mọi nhận thức hay mọi diễn ngôn có nghĩa về thế giới đều có mối liên hệ với

 • Thuyết kinh nghiệm phê phán / Empirio-criticism

  Thuyết kinh nghiệm phê phán / Empirio-criticism

  30/04/2024 23:07

  "TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | NHẬN THỨC LUẬN. Học thuyết triết học thực chứng nghiêm ngặt và duy nghiệm triệt để, do triết gia Đức Richard Avenarius xác lập

 • Quy giản bản chất / Eidetic reduction

  Quy giản bản chất / Eidetic reduction

  30/04/2024 22:34

  "TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | TRIẾT HỌC CHÂU ÂU HIỆN ĐẠI. Thuật ngữ của Husserl dùng để chỉ hành vi trực quan đối với bản chất hay cái phổ quát, đối lập với trực quan thường nghiệm hay tri giác.

 • Khoài cảm thẩm mỹ / Aesthetic pleasure

  Khoài cảm thẩm mỹ / Aesthetic pleasure

  30/04/2024 13:19

  "TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | MỸ HỌC. Được phân biệt với cả sự khoái cảm của giác quan lẫn sự khoái cảm của trí tuệ, sự khoái cảm thẩm mỹ hay sự thưởng thức thẩm mỹ là yếu tố cảm xúc trong phản ứng của ta đối với các tác phẩm nghệ thuật

 • Trí tưởng tượng thẩm mỹ / Aesthetic imagination

  Trí tưởng tượng thẩm mỹ / Aesthetic imagination

  30/04/2024 12:45

  "TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | MỸ HỌC. Trí tưởng tượng giữ vai trò trong sự tác tạo và đánh giá các tác phẩm nghệ thuật. Trí tưởng tượng thẩm mỹ khai phá những khả thể được gợi ra qua sự kết nối của trải nghiệm thẩm mỹ.

 • Phán đoán thẩm mỹ / Aesthetic judgement

  Phán đoán thẩm mỹ / Aesthetic judgement

  30/04/2024 12:18

  "TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | MỸ HỌC. Gán một thuộc tính hay giá trị thẩm mỹ cho một đối tượng, được phân biệt với phán đoán nhận thức hay phán đoán logic vốn là loại phán đoán mang lại cho ta sự hiểu biết. Cơ sở quy định cho sự quy gán như vậy

 • TÍNH TỰ TRỊ THẨM MỸ / AESTHETIC AUTONOMY

  TÍNH TỰ TRỊ THẨM MỸ / AESTHETIC AUTONOMY

  28/04/2024 15:35

  "TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | MỸ HỌC. Ý niệm cho rằng nghệ thuật có lĩnh vực riêng của nó, được phân định với các hoạt động khác của con người và tự quy định các nguyên tắc hay quy tắc của chính nó.

 • CÁI ĐẸP / BEAUTY

  CÁI ĐẸP / BEAUTY

  28/04/2024 01:41

  "TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | MỸ HỌC. Năng lực của một đối tượng để gây ra những trải nghiệm dễ chịu cho người quan sát nó. Đối với Plato, các tác phẩm đối thoại của ông, Hippias Major, Symposium, Phaedrus và Philebus,

 • NGHĨA VỤ / DUTY

  NGHĨA VỤ / DUTY

  26/04/2024 22:21

  "TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | ĐẠO ĐỨC HỌC [tiếng Đức die Pflicht). Những gì mà ta hàm ơn hoặc những gì mà ta phải thực hiện đối với người khác hay với chính mình.

 • Đà sống / élan vital

  Đà sống / élan vital

  26/04/2024 17:42

  "TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | TRIẾT HỌC KHOA HỌC [tiếng Pháp élan, lực hay động lực] Ý niệm trung tâm của triết gia Pháp Henri Bergson, được nêu ra trong Tiến hóa sáng tạo và dịch thành "xung lực sống".

 • Phong trào Khai minh / Enlightenment

  Phong trào Khai minh / Enlightenment

  30/03/2024 22:03

  TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY | NHẬN THỨC LUẬN , SIÊU HÌNH HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC, TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ, TRIẾT HỌC TÔN GIÁO. Một phong trào trí tuệ rộng lớn và mạnh mẽ ở châu Âu thế kỷ 17 và 18, nhất là ở Anh, Pháp, và Đức,

 • Giáo dục thẩm mỹ / Aesthetic education

  Giáo dục thẩm mỹ / Aesthetic education

  30/03/2024 21:56

  TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY | ĐẠO ĐỨC HỌC, MỸ HỌC. Giáo dục nhằm phát triển năng lực thẩm mỹ và trải nghiệm nghệ thuật của một người nào đó. Mục đích của nó là vun bồi cảm xúc của một người nào đó

 • MỸ HỌC / AESTHETICS

  MỸ HỌC / AESTHETICS

  13/03/2024 16:17

  "TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY" | MỸ HỌC. Mặc dù nhiều vấn đề được bàn luận trong mỹ học đương đại với tư cách là một phân môn triết học có thể bắt nguồn từ các đối thoại của Plato

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt