Siêu hình học

 • Thuyết duy tâm siêu nghiệm như là chìa khóa để giải quyết biện chứng vũ trụ học

  Thuyết duy tâm siêu nghiệm như là chìa khóa để giải quyết biện chứng vũ trụ học

  11/04/2018 11:26

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Không có gì được mang lại một cách hiện thực cho ta ngoài tri giác và sự tiến triển thường nghiệm từ tri giác này đến các tri giác có thể có khác.

 • Cách nhìn hoài nghi về các vấn đề vũ trụ học qua bốn ý niệm siêu nghiệm

  Cách nhìn hoài nghi về các vấn đề vũ trụ học qua bốn ý niệm siêu nghiệm

  05/04/2018 18:10

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Chúng ta sẵn sàng từ bỏ việc yêu cầu giải đáp các vấn đề trên đây theo cách giáo điều, nếu ta hiểu ngay từ đầu rằng, dù trả lời như thế nào, cách giáo điều chỉ làm tăng thêm sự bất tri của ta, dẫn ta từ sự mù mịt tối tăm này đến sự mù mịt tối tăm còn lớn hơn nữa

 • Về sự nhất thiết buộc lý tính thuần túy phải tìm ra giải đáp cho các vấn đề siêu nghiệm của chính nó

  Về sự nhất thiết buộc lý tính thuần túy phải tìm ra giải đáp cho các vấn đề siêu nghiệm của chính nó

  30/03/2018 10:09

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch || Cho rằng có thể giải quyết mọi vấn đề và trả lời mọi câu hỏi là sự khoác lác và tự cao vô lối, chỉ tự làm mất uy tín và sự đáng tin cậy trước người khác. Tuy nhiên, vẫn có những môn khoa học mà bản tính tự nhiên của nó là:

 • Về mối quan tâm của lý tính nơi sự tự mâu thuẫn này của nó

  Về mối quan tâm của lý tính nơi sự tự mâu thuẫn này của nó

  25/03/2018 20:48

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | Bùi Văn Nam Sơn dịch | Như vậy là chúng ta đã có toàn bộ diễn biến của các Ý niệm vũ trụ học và chúng không hề cho thấy có một đối tượng nào tương ứng với chúng được mang lại trong bất kỳ một kinh nghiệm khả hữu nào

 • Nghịch lý thứ tư giữa các ý niệm siêu nghiệm

  Nghịch lý thứ tư giữa các ý niệm siêu nghiệm

  07/03/2018 19:34

  Luận cứ thuần túy vũ trụ học chứng minh sự tồn tại của một Hữu thể tất yếu không thể bằng cách nào khác hơn là không đồng thời đi vào giải quyết câu hỏi liệu Hữu thể ấy là bản thân thế giới hay là một cái gì khác với thế giới.

 • Nghịch lý thứ ba giữa các ý niệm siêu nghiệm

  Nghịch lý thứ ba giữa các ý niệm siêu nghiệm

  06/03/2018 21:21

  Ý niệm này chỉ mới tạo nên khái niệm về tính tự khởi tuyệt đối của hành động như là cơ sở thực sự cho việc có thể quy cho (Imputabilität) tự do như là nguyên nhân cho một số loại đối tượng nhất định.

 • Nghịch lý thứ hai giữa các ý niệm siêu nghiệm

  Nghịch lý thứ hai giữa các ý niệm siêu nghiệm

  05/03/2018 10:36

  Người ta có thể dễ dàng làm hỏng sự chứng minh về tính tất yếu của cái đơn tố khi xem nó như là bộ phận cấu thành của mọi cái đa hợp có tính bản chất, và qua đó làm hỏng cả toàn bộ công việc của họ, nếu người ta dẫn chính đề này đi quá xa và muốn nó có giá trị cho mọi cái đa hợp mà không chịu phân biệt, như đã thường thực sự xảy ra.

 • Các nhận xét chung và kết luận về cảm năng học siêu nghiệm

  Các nhận xét chung và kết luận về cảm năng học siêu nghiệm

  04/03/2018 18:57

  Vậy đến đây, ta đã có được một trong các phần cần thiết để giải quyết vấn đề chủ yếu của Triết học-siêu nghiệm: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHỮNG MỆNH ĐỀ TỔNG HỢP TIÊN NGHIỆM CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC?, đó là các trực quan thuần túy tiên nghiệm: KHÔNG GIAN và THỜI GIAN, chính trong đó chúng ta

 • Giải thích [về không gian và thời gian]

  Giải thích [về không gian và thời gian]

  03/03/2018 15:43

  thời gian và không gian là hai nguồn nhận thức, từ đó ta có thể rút ra những nhận thức tổng hợp tiên nghiệm khác nhau, mà hàng đầu là Toán học đã mang lại điển hình rực rỡ về phương diện các nhận thức về không gian và về các quan hệ của không gian.

 • Về thời gian

  Về thời gian

  03/03/2018 15:15

  Thời gian không gì khác hơn là mô thức của giác quan bên trong, tức của trực quan về chính ta và về trạng thái bên trong [nội tâm] của ta. Vì thời gian không thể là một quy định của những hiện tượng bên ngoài; nó không có hình thể hay vị trí nào v.v.., trái lại thời gian xác định mối quan hệ giữa các biểu tượng của trạng thái nội tâm bên trong ta.

 • Về không gian

  Về không gian

  02/03/2018 14:31

  Không gian không gì khác hơn là mô thức cho mọi hiện tượng của giác quan bên ngoài; tức là, điều kiện chủ quan của cảm năng, chỉ nhờ đó trực quan bên ngoài mới có thể có được cho ta.

 • Nghịch lý thứ nhất giữa các ý niệm siêu nghiệm

  Nghịch lý thứ nhất giữa các ý niệm siêu nghiệm

  02/03/2018 10:06

  Giả thiết rằng thế giới không có một khởi đầu trong thời gian: như vậy cho tới một thời điểm được cho nào đó, một thời gian vô cùng (eine Ewigkeit) đã trôi qua, và do đó, một chuỗi vô tận những trạng thái nối tiếp nhau của những sự vật trong thế giới cũng đã trôi qua. Nhưng tính vô tận của một chuỗi chính là ở chỗ nó không bao giờ có thể hoàn tất trọn vẹn bằng sự tổng hợp tiếp diễn nhau được.

 • Về những sự ta có thể hoài nghi

  Về những sự ta có thể hoài nghi

  12/02/2018 18:46

  Trước đây ít năm, tôi đã nhận định rằng từ tuổi thơ ấu tôi đã coi là chân thực biết bao điều sai lầm, rồi trên những nền tảng đó tôi đã xây dựng biết bao điều đáng nghi hoặc: cho nên, một lần trong đời tôi, tôi phải phá hủy tất cả những tin tưởng tôi đã chấp nhận từ trước đến giờ

 • Bốn nguyên nhân của Aristotle

  Bốn nguyên nhân của Aristotle

  12/02/2018 14:38

  Aristotle đưa ra một cách phân loại các triết gia Hy Lạp xa xưa nhất phù hợp với cấu trúc hệ thống bốn nguyên nhân của ông. Việc nghiên cứu khoa học, theo ông, trước hết là nghiên cứu các nguyên nhân của sự vật

 • Nghịch đề luận của lý tính thuần túy

  Nghịch đề luận của lý tính thuần túy

  11/02/2018 07:57

  Một học thuyết biện chứng như thế không liên quan đến sự thống nhất của giác tính trong những khái niệm thường nghiệm, nhưng chỉ liên quan đến sự thống nhất của lý tính trong các Ý niệm đơn thuần.

 • Hệ thống các Ý niệm vũ trụ học

  Hệ thống các Ý niệm vũ trụ học

  05/02/2018 14:35

  Các Ý niệm ta đang bàn ở đây, trên kia, tôi gọi là các Ý niệm vũ trụ học. Sở dĩ như vậy một phần vì, thuật ngữ “Thế giới” được hiểu như toàn bộ mọi hiện tượng và các Ý niệm của chúng ta cũng chỉ hướng về cái vô-điều kiện trong những hiện tượng

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: phucdh@triethoc.edu.vn hoặc phuongcn@triethoc.edu.vn
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt