Triết học Hy Lạp

 • Aristotle. Nghệ thuật thi ca. Chương I

  Aristotle. Nghệ thuật thi ca. Chương I

  17/05/2024 19:38

  ARISTOTLE | NGHỆ THUẬT THI CA | Ở đây chúng ta hãy[1] bàn về nghệ thuật thi ca, bản chất của nó và các loại khác nhau của nó, với chức năng đặc trưng của mỗi loại và cách thức mà cốt truyện phải được xây dựng

 • XENOPHANES THÀNH COLOPHON

  XENOPHANES THÀNH COLOPHON

  11/05/2024 23:12

  THÉOPHR., fr. 5 (Simpl. in physic, 5 b). — Theophrastus nói rằng Xenophanes thành Colophon, thầy của Parmenides, giả định một nguyên lý duy nhất hay coi toàn bộ tồn tại là một, không giới hạn, không vô hạn

 • Empedocles và Anaxagoras

  Empedocles và Anaxagoras

  31/08/2023 21:03

  Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô - Viện Triết học. Lịch sử phép biện chứng. Tập 1: "Phép biện chứng cổ đại". Đỗ Minh Hợp dịch | Một cái mốc quan trọng nhất trên con đường phát triển chính của triết học ở Hy Lạp cổ đại là trường ca Về tự nhiên của người đương thời sau Heraclít - Pacmênit.

 • Triết học cổ đại (tiểu mục 1)

  Triết học cổ đại (tiểu mục 1)

  20/08/2023 20:00

  Viện Nghiên cứu triết học Liên Xô. 1956. Lịch sử triết học phương Tây. Đặng Thai Mai dịch. Hà Nội: Nxb. Xây dựng. | ĐẤT Hy-lạp là đất triết học bắt đầu chôn rau cắt rốn; là đất đã phát sinh ra mọi khuynh hướng cơ bản của triết học, và cũng là một quốc gia đầu tiên

 • Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương XIII

  Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương XIII

  15/04/2023 10:42

  "ĐẠO ĐỨC HỌC CỦA NICOMAQUE" | "Q.1. ĐIỀU THIỆN VÀ HẠNH PHÚC" | ARISTOTLE (384-322 TCN) | Vì hạnh phúc là một hoạt động của tâm hồn phù hợp với một đức hạnh hoàn-toàn, chúng ta hãy nghiên cứu về đức hạnh.

 • Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương XII

  Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương XII

  15/04/2023 10:33

  "ĐẠO ĐỨC HỌC CỦA NICOMAQUE" | "Q.1. ĐIỀU THIỆN VÀ HẠNH PHÚC" | ARISTOTLE (384-322 TCN) | Sau khi đã trình bày những chi tiết rõ-ràng ấy, chúng ta hãy xét xem hạnh-phúc có thuộc về hạng những cái đáng khen

 • Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương XI

  Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương XI

  14/04/2023 23:00

  ĐẠO ĐỨC HỌC CỦA NICOMAQUE" | "Q.1. ĐIỀU THIỆN VÀ HẠNH PHÚC" | ARISTOTLE (384-322 TCN) | Chúng ta hãy bằng lòng với định nghĩa ấy về vấn đề ấy. Còn các biến-cố bất-kỳ xúc-phạm đến con cháu và tất cả thân-hữu của chúng ta

 • Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương X

  Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương X

  12/04/2023 19:31

  "ĐẠO ĐỨC HỌC CỦA NICOMAQUE" | "Q.1. ĐIỀU THIỆN VÀ HẠNH PHÚC" | ARISTOTLE (384-322 TCN) | ậy có nên từ chối tuyên bố một người sung sướng trong thời kỳ còn sống và chờ đợi, theo lời khuyên của Solon], đời người ấy kết liễu hay không ?

 • Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương IX

  Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương IX

  12/04/2023 18:39

  "ĐẠO ĐỨC HỌC CỦA NICOMAQUE" | "Q.1. ĐIỀU THIỆN VÀ HẠNH PHÚC" | ARISTOTLE (384-322 TCN) | Nhưng tới đây, có một vấn-đề làm bối-rối: hạnh-phúc có thể dạy được, thủ-đắc được do sự thông dụng hay sau một cuộc luyện tập ?

 • Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương VIII

  Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương VIII

  12/04/2023 18:17

  "ĐẠO ĐỨC HỌC CỦA NICOMAQUE" | "Q.1. ĐIỀU THIỆN VÀ HẠNH PHÚC" | ARISTOTLE (384-322 TCN) | Vậy phải xem xét nguyên-tắc hạnh-phúc không những nhờ những kết luận của chúng ta và nhờ lý-luận về điểm ấy, nhưng còn nhờ dư luận thông-thường.

 • Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương VII

  Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương VII

  10/04/2023 22:18

  "ĐẠO ĐỨC HỌC CỦA NICOMAQUE" | ARISTOTLE (384-322 TCN) | Nhưng, có lẽ, trong khi đồng ý rằng hạnh-phúc là điều tối thiện, người ta còn muốn một vài chi tiết rõ-ràng bổ khuyết.

 • Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương VI

  Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương VI

  10/04/2023 21:38

  "ĐẠO ĐỨC HỌC CỦA NICOMAQUE" | ARISTOTLE (384-322 TCN) | Vả lại, điều thiện cũng có nhiều phạm trù như thực thể; thực vậy, là bản thể, điều thiện tối thượng gọi là Trời và trí-tuệ; là phẩm thì điều thiện là những đức hạnh

 • Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương V

  Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương V

  09/04/2023 19:24

  "ĐẠO ĐỨC HỌC CỦA NICOMAQUE" | ARISTOTLE (384-322 TCN) | Sau khi nghị-luận lạc đề ấy, chúng ta hãy tiếp tục lý luận. Không phải là không có lý do mà mọi người, như ta thấy rõ, quan niệm điều thiện và hạnh phúc theo chính cuộc đời của họ.

 • Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương IV

  Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương IV

  07/04/2023 22:22

  "ĐẠO ĐỨC HỌC CỦA NICOMAQUE" | ARISTOTLE (384-322 TCN) | Về thính giả, về đường lối chứng-minh phải theo, và về ý-định của chúng ta, đã nói đủ rồi. Nhưng chúng ta hãy đặt lại vấn đề; vì tất cả quyết-định tự do đều nhằm một điều thiện nào đó, vậy cứu cánh mà chúng ta chỉ định cho chính trị và điều thiện tối thượng hoạt động chúng ta là gì ?

 • Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương III

  Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương III

  07/04/2023 16:29

  "ĐẠO ĐỨC HỌC CỦA NICOMAQUE" | ARISTOTLE (384-322 TCN) | điều đẹp và điều công bình được đưa ra để chính trị học nghiên cứu, có những sai-biệt, về sự giải thích, rộng rãi và có thể lầm lẫn đến nỗi hai điều ấy hình như chỉ tồn tại là nhờ hiệu quả của bản tính.

 • Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương II

  Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương II

  07/04/2023 10:49

  "ĐẠO ĐỨC HỌC CỦA NICOMAQUE" | ARISTOTLE (384-322 TCN) | Nếu đúng là những hành-vi của chúng ta có một cứu cánh mà chúng ta mong muốn chính vì cứu-cánh ấy, còn tất cả cứu cánh khác chỉ được theo đuổi vì cứu cánh trên

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt