Thuyết Duy nghiệm

 • Thẩm tra về giác tính con người

  Thẩm tra về giác tính con người

  24/02/2020 13:30

  Khảo luận của Hume về giác tính con người, ngay từ chương đầu tiên của nó “Về những loại triết học khác nhau”, đã chống lại siêu hình học truyền thống. Siêu hình học thực tế không phải là một khoa học.

 • Khảo luận của Locke về giác tính con người

  Khảo luận của Locke về giác tính con người

  24/02/2020 11:40

  Locke được xem là đại diện quan trọng nhất của triết học Anh là vì tác phẩm Khảo luận về Giác tính Con người của ông đã trở thành bản văn nền tảng cho thuyết duy nghiệm Anh.

 • Thomas Hobbes

  Thomas Hobbes

  22/02/2020 23:20

  Thomas Hobbes (1588-1679) là con trai của một mục sư ở vùng nông thôn. Ông theo học tại Oxford và ở đó, ông được làm quen với triết học Kinh viện dù lúc này đã rơi vào trạng thái suy vi và thoái trào.

 • Thuyết duy nghiệm

  Thuyết duy nghiệm

  26/04/2013 20:00

  Trong triết học, thái độ cho rằng những niềm tin phải được chấp nhận và làm theo miễn là chúng được khẳng định trước hết bằng kinh nghiệm thực tế. Định nghĩa rộng này phù hợp với việc ta dẫn xuất tên gọi này (“thuyết duy nghiệm”) từ chữ Hy Lạp là empeiria, nghĩa là “sự kinh nghiệm”. Tuy nhiên, cụ thể hơn, thuyết duy nghiệm gồm một cặp học thuyết triết học tuy có quan hệ gần gũi nhưng vẫn khác nhau: học thuyết này gắn với những khái niệm, còn học thuyết kia gắn với những mệnh đề.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt