Triết học lịch sử

 • Lịch sử nhân loại

  Lịch sử nhân loại

  13/03/2020 22:39

  KARL JASPERS (1883-1969) | LÊ TÔN NGHIÊM dịch || Không có gì thiết yếu cho ta hơn lịch sử để ta biết ta, vì nó mở ra cho ta những chân trời rộng rãi; vì nó di truyền lại cho ta những giá trị xưa nhờ đó ta xây dựng được đời ta

 • Khái niệm 'Giải thích'

  Khái niệm "Giải thích"

  03/03/2020 14:22

  HARRY RITTER | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || GIẢI THÍCH (t.Anh: Explanation). Phương thức lập luận mà các nhà sử học dùng để giúp ta có thể hiểu được quá khứ; cách thức thuyết giải của các nhà sử học về quá trình diễn biến của các sự biến hay biến cố.

 • Khái niệm 'Văn minh'

  Khái niệm "Văn minh"

  02/03/2020 00:17

  HARRY RITTER | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || VĂN MINH (t.Anh: civilization). 1. Một giai đoạn cao của sự phát triển xã hội, được đặc trưng bởi cấu trúc xã hội phức tạp, mức độ tinh vi về công nghệ và quản lý cao

 • Khái niệm 'Phân kỳ lịch sử'

  Khái niệm "Phân kỳ lịch sử"

  01/03/2020 18:54

  HARRY RITTER | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || PHÂN KỲ LỊCH SỬ (Anh: periodization). Sự phân chia quá khứ thành các phân đoạn thời gian – các thời kỳ, các kỷ nguyên, các giai đoạn, và cứ thế.

 • Khái niệm 'Tiến bộ' trong Sử học

  Khái niệm "Tiến bộ" trong Sử học

  01/03/2020 14:29

  HARRY RITTER | ĐINH HỒNG PHÚC dịch | TIẾN BỘ (Sự) [t.Anh: Progress]. Học thuyết dựa trên lòng tin rằng việc nghiên cứu lịch sử làm bộc lộ ra cái khuôn mẫu cải tiến liên tục trong xã hội con người.

 • Khái niệm 'Sử luận' trong Sử học

  Khái niệm "Sử luận" trong Sử học

  16/02/2020 12:31

  HARRY RITTER | Đinh Hồng Phúc dịch || SỬ LUẬN (Anh: Historiography). 1. Lịch sử thành văn; lối viết sử. 2. Ngành nghiên cứu sự phát triển của sử học; lịch sử sử học như là một ngành học thuật tổng quát, hay lịch sử của sự diễn giải lịch sử về các

 • 'Bút ký sử học' của Mác (V)

  "Bút ký sử học" của Mác (V)

  23/05/2018 10:06

  PHÙNG CẢNH NGUYÊN | TỪ CHU || Tập thứ tư Bút ký sử học chủ yếu nghiên cứu cuộc Chiến tranh ba mươi năm cuối thế kỷ XVI giữa thế kỷ XVII ở châu Âu. Cuộc chiến tranh ba mươi năm này diễn ra trong khoảng từ năm 1618 đến năm 1648.

 • 'Bút ký sử học' của Mác (IV)

  "Bút ký sử học" của Mác (IV)

  23/05/2018 01:00

  PHÙNG CẢNH NGUYÊN | TỪ CHU || Việc xác định thời kỳ lịch sử được nghiên cứu trong tập thứ ba có liên quan tới nội dung nghiên cứu trong tập thứ hai, tức là việc xác định này phải dựa vào nội dung và tính chất của tập thứ hai và ba.

 • 'Bút ký sử học' của Mác (III)

  "Bút ký sử học" của Mác (III)

  18/05/2018 21:42

  PHÙNG CẢNH NGUYÊN | TỪ CHU | Nhiệm vụ nghiên cứu sử học của tập thứ hai là tìm hiểu việc xác lập chế độ phong kiến và quá trình lung lay, suy thoái của nó. Đế quốc La Mã thần thánh là đế quốc phong kiến do vương triều phong kiến Đức lập ra sau khi xâm chiếm Italia.

 • 'Bút ký sử học' của Mác (II)

  "Bút ký sử học" của Mác (II)

  18/04/2018 07:03

  PHÙNG CẢNH NGUYÊN | TỪ CHU || Trong bộ Bút ký sử học, tập thứ nhất giữ vai trò quan trọng. Theo trình tự biên niên, tập này bắt đầu từ thế kỷ I TCN đến thế kỷ XIV, gồm hơn 1000 năm. Về nội dung, chủ yếu là lịch sử từ chế độ nô lệ thời đế quốc La Mã tới thế kỷ XIV

 • 'Bút ký sử học' của Mác (I)

  "Bút ký sử học" của Mác (I)

  15/04/2018 14:18

  PHÙNG CẢNH NGUYÊN | TỪ CHU || Bút ký sử học là một bản thảo do Mác để lại cho đời sau, tuy đã viết vào những lúc cuối đời nhưng đã được nhiều người biết đến. Sở dĩ có nhiều người biết là vì, ngoài lý do bản thảo này được dịch và xuất bản muộn, quy mô đồ sộ

 • Cơ sở thực tế của hệ tư tưởng (III)

  Cơ sở thực tế của hệ tư tưởng (III)

  13/04/2018 08:55

  KARL MARX (1818-1883) FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) || Sau cùng, quan niệm lịch sử mà chúng ta vừa trình bày còn cho chúng ta kết luận như sau: 1) Trong quá trình phát triển của những lực lượng sản xuất có một giai đoạn

 • Cơ sở thực tế của hệ tư tưởng (II)

  Cơ sở thực tế của hệ tư tưởng (II)

  13/04/2018 08:25

  KARL MARX (1818-1883) FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) || Mỗi khi sự phát triển của công thương nghiệp tạo ra những hình thức giao tiếp mới, chẳng hạn như những công ty bảo hiểm, v.v., thì luật pháp buộc phải luôn luôn chấp nhận đó là những hình thức mới của việc chiếm hữu sở hữu.

 • Cơ sở thực tế của hệ tư tưởng (I)

  Cơ sở thực tế của hệ tư tưởng (I)

  10/04/2018 05:59

  KARL MARX (1818-1883) | FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) || Bằng biện pháp cạnh tranh phổ biến, công nghiệp lớn buộc tất cả các cá nhân phải sử dụng toàn bộ tinh lực của mình một cách cực kỳ khẩn trương. Hễ có thể làm được thì nó ra sức thủ tiêu hệ tư tưởng, tôn giáo, đạo đức

 • Về sự sản xuất ra ý thức (II)

  Về sự sản xuất ra ý thức (II)

  13/03/2018 10:58

  Lịch sử chẳng qua chỉ là sự nối tiếp của những hế hệ riêng rẽ trong đó mỗi thế hệ đều khai thác những vật liệu, những tư bản, những lực lượng sản xuất do tất cả những thế hệ trước để lại; do đó, mỗi thế hệ một mặt tiếp tục cái hoạt động được truyền lại, trong những hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đổi

 • Về sự sản xuất ra ý thức (I)

  Về sự sản xuất ra ý thức (I)

  12/03/2018 16:03

  Khi Phoi-ơ-bắc là nhà duy vật thì ông không bao giờ đề cập đến lịch sử; còn khi ông xem xét đến lịch sử thì ông không phải là nhà duy vật. Ở Phoi-ơ-bắc, lịch sử và chủ nghĩa duy vật hoàn toàn tách rời nhau

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt