Nhận thức luận | Khoa học luận

 • Câu hỏi 17. Sự sai lầm

  Câu hỏi 17. Sự sai lầm

  09/10/2023 07:00

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Thánh Augustinô nói : Nếu sự thật là cái gì hiện hữu thì sẽ kết luận sự sai lầm không hiện hữu ở nơi nào cả

 • Câu hỏi 16. Sự thật

  Câu hỏi 16. Sự thật

  08/10/2023 09:08

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Vì sự tri thức thuộc cái gì thật, sau khi đã nghiên cứu về sự tri thức của Thiên Chúa, chúng ta tìm hiểu về sự thật.

 • Câu hỏi 15. Về ý tưởng

  Câu hỏi 15. Về ý tưởng

  05/10/2023 11:51

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Denys nói Thiên Chúa không tri thức bằng các ý tưởng (De Div. Nom, 7,2).

 • Câu hỏi 109. Nhân đức chân lý

  Câu hỏi 109. Nhân đức chân lý

  27/09/2023 20:21

  THOMAS AQUINAS (1225-1274) | "TỔNG LUẬN THẦN HỌC" | Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Nhân đức thứ nhất trong các nhân đức là nhân đức tin

 • Chú giải dẫn nhập Hiện tượng học Tinh thần (§§1-72)

  Chú giải dẫn nhập Hiện tượng học Tinh thần (§§1-72)

  01/01/2023 13:45

  BÙI VĂN NAM SƠN || Ngạn ngữ Đức có câu: “Muốn bắt con sơn dương cần tìm cách nắm cho được cài sừng của nó”. “Cái sừng” của triết học Hegel có lẽ chính là “Lời Tựa” nổi tiếng của quyển HTHTT này

 • Toát yếu phần Lời tựa của Hiện tượng học Tinh thần

  Toát yếu phần Lời tựa của Hiện tượng học Tinh thần

  31/12/2022 17:30

  BÙI VĂN NAM SƠN | Không thể mở đầu một tác phẩm triết học bằng cách giải bày về mục đích hay quan điểm nó định thiết lập, hoặc về mối quan hệ của nó với những gì người khác đã viết ra. Vì lẽ triết học nhắm đến tính phổ biến vốn bao hàm những cái đặc thù và cá biệt

 • Kết luận: Quan hệ giữa tác giả với công chúng

  Kết luận: Quan hệ giữa tác giả với công chúng

  29/12/2022 17:38

  G. W. F. HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải | Người ta xem chỗ tuyệt vời nhất của triết học PLATON là ở những “Huyền Thoại” vô giá trị về mặt khoa học của ông; rồi lại có những thời, thậm chí ở thời thường được gọi là thời “Mơ mộng thần bí

 • Triết lý theo kiểu tự nhiên với tư cách là 'Lý trí con người lành mạnh' và với tư cách là 'thiên tài'

  Triết lý theo kiểu tự nhiên với tư cách là "Lý trí con người lành mạnh" và với tư cách là "thiên tài"

  29/12/2022 17:24

  G. W. F. HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải | Đối với triết học theo nghĩa đích thực của nó, ta thấy người ta không chút ngần ngại xem sự khải thị trực tiếp của thần linh và lý trí con người lành mạnh

 • ... và trong thái độ khẳng định của nó; [với tư cách là] chủ thể

  ... và trong thái độ khẳng định của nó; [với tư cách là] chủ thể

  29/12/2022 16:57

  G. W. F. HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải | Nếu xét lối tư duy [lý sự] ấy có một nội dung, ta thấy có một phương diện khác làm cho nó khó tiếp thu lối tư duy bằng Khái niệm.

 • Tư duy 'lý sự' trong thái độ phủ định [tiêu cực] của nó

  Tư duy "lý sự" trong thái độ phủ định [tiêu cực] của nó

  29/12/2022 16:08

  G. W. F. HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải | Trong phương cách tư duy “lý sự” [suông], cần chú ý đặc biệt hơn nữa đến hai phương diện của nó, đối lập lại với Tư duy bằng Khái niệm (das begreifende Denken).

 • Điều đòi hỏi trong việc nghiên cứu triết học

  Điều đòi hỏi trong việc nghiên cứu triết học

  29/12/2022 15:50

  G. W. F. HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải | Điều quan trọng trong việc nghiên cứu khoa học là phải tự đảm đương nỗ lực của [tư duy bằng] Khái niệm (Anstrengung des Begriffs)

 • Những vấn đề lý luận cơ bản trong các khoa học xã hội và các nguyên tắc phương pháp luận của chúng

  Những vấn đề lý luận cơ bản trong các khoa học xã hội và các nguyên tắc phương pháp luận của chúng

  28/12/2022 12:58

  JOACHIM MATTHES | Khoa học xã hội ngày nay có rất nhiều lý thuyết khác nhau. Có thể phân nhóm những lý luận đó theo các quan niệm khác nhau, hoặc về các phương diện khác nhau.

 • Chống lại chủ nghĩa hình thức sơ đồ hóa

  Chống lại chủ nghĩa hình thức sơ đồ hóa

  27/12/2022 23:33

  G. W. F. HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Khoa học chỉ có thể tự tổ chức thành một hệ thống hữu cơ thông qua đời sống riêng của Khái niệm.

 • Bản tính của chân lý triết học và phương pháp của nó

  Bản tính của chân lý triết học và phương pháp của nó

  27/12/2022 21:28

  G. W. F. HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Triết học không bàn về sự quy định nào không mang tính bản chất, trái lại, chỉ xem xét một quy định trong chừng mực nó là một yếu tố bản chất (wesentliche) mà thôi

 • Chân lý lịch sử và chân lý toán học

  Chân lý lịch sử và chân lý toán học

  27/12/2022 21:07

  G. W. F. HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Đối với những chân lý có tính lịch sử(101) – để chỉ bàn ngắn gọn về vấn đề này – ta thấy: trong chừng mực chỉ xem xét yếu tố lịch sử đơn thuần,

 • Hiểu như thế nào khi bảo rằng: 'Hiện tượng học tinh thần' [chỉ] có tính phủ định và chứa đựng cái sai?

  Hiểu như thế nào khi bảo rằng: "Hiện tượng học tinh thần" [chỉ] có tính phủ định và chứa đựng cái sai?

  27/12/2022 20:11

  G. W. F. HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Hệ thống này về kinh nghiệm của Tinh thần [Hiện tượng học Tinh thần] chỉ nắm bắt mặt “hiện tượng” của Tinh thần thôi

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt