Thuật ngữ chuyên biệt

 • Thuật ngữ Hy Lạp: Sophía / σοφία : minh triết, minh triết lý thuyết

  Thuật ngữ Hy Lạp: Sophía / σοφία : minh triết, minh triết lý thuyết

  15/11/2022 18:55

  Nghĩa ban đầu của chữ này gắn nó với nghề thủ công, xem Homer, Il. xv. 412; Hesiod, Các tác phẩm, 651 (so sánh Aristotle, Eth. Nich. vi, 1141a). Vào thời Herodotus, nó cũng bao hàm một loại tính ưu việt nào đó đậm chất lý thuyết hơn,

 • Autos / αὐτός: tự-mình, tự thân. (Pháp: lui-même, en soi)

  Autos / αὐτός: tự-mình, tự thân. (Pháp: lui-même, en soi)

  10/05/2022 17:43

  Về mặt ngữ pháp, autos vừa có nghĩa là tự-mình, tự-thân, vật tự-thân (latin: ipse), vừa có nghĩa là cái chính nó, chính bản thân sự vật : to auto / τό αὐτό (giống trung)

 • anankê (hê) / ἀνάγκη ἡ : tất yếu. Pháp: la nécessité. Latin: necessitas.

  anankê (hê) / ἀνάγκη ἡ : tất yếu. Pháp: la nécessité. Latin: necessitas.

  08/05/2022 16:10

  Nghĩa nguyên thủy: "mệnh lệnh không thể lay chuyển của thần linh" (Empédocle, mảnh văn 125 và 126). Sau đó được sử dụng theo nghĩa triết học (Platon, Aristote, Épicure, các nhà Khắc kỷ).

 • aïtia (hê) / αἰτία (ἡ) : nguyên nhân (Latin: causa. Hiếm hơn: aïtion (to) / αἴτιον (τό))

  aïtia (hê) / αἰτία (ἡ) : nguyên nhân (Latin: causa. Hiếm hơn: aïtion (to) / αἴτιον (τό))

  04/05/2022 20:08

  Platon nhận định rằng thế giới, cái đẹp nhất trong mọi sự vật, cần phải có một tác giả hoàn hảo nhất của mọi nguyên nhân (arison tôn aïtiôn / ἄριστων τῶν αἴτιον).

 • Triết học (Hy Lạp: φιλοσοφία; Latinh: philosophia; Pháp: la philosophie)

  Triết học (Hy Lạp: φιλοσοφία; Latinh: philosophia; Pháp: la philosophie)

  09/01/2021 15:13

  IVAN GOBRY | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Người nghĩ ra từ triết học, Diogène Laerce cho ta biết, là Pythagore. Ông xét thấy rằng không ai có thể tự cho mình là hiền minh cả, và sự minh triết là đặc quyền của thần linh. Vì thế, ông thích gọi mình là triết gia (philosophe)

 • TỒN TẠI (being)

  TỒN TẠI (being)

  16/03/2020 20:26

  GARY COX | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Sartre thường dùng chữ ‘tồn tại’ với nghĩa là tồn-tại-tự-mình, tức cái đang là, cái về cơ bản là đang hiện hữu. Tuy nhiên, ông cũng gọi tồn tại của sự phủ định tồn tại bằng thuật ngữ ‘tồn-tại-cho-mình’.

 • Chủ nghĩa hiện sinh (Existentialism)

  Chủ nghĩa hiện sinh (Existentialism)

  15/03/2020 12:23

  GARY COX | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || CHỦ NGHĨA HIỆN SINH (Existentialism) - Một phong trào trí tuệ của các nhà triết học, tâm lý học, tiểu thuyết, viết kịch, nghệ sĩ và nhà làm phim chủ yếu ở Lục địa Âu châu, phát triển mạnh mẽ trong các thế kỷ

 • Tính ý hướng (intentionality)

  Tính ý hướng (intentionality)

  12/03/2020 20:42

  GARY COX | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Tính ý hướng (intentionality). Theo các nhà hiện tượng học như Brentano, Husserl và Sartre, tính ý hướng là đặc điểm xác định của ý thức. Ý thức là hư vô tự mình.

 • Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản (1946)

  Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản (1946)

  12/03/2020 01:22

  GARY COX | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản gánh lấy trách nhiệm bảo vệ thuyết hiện sinh trước những phê phán từ phía những người Kitô, những người theo thuyết duy lý và

 • Ý THỨC (consciousness)

  Ý THỨC (consciousness)

  11/03/2020 10:47

  Ý THỨC (consciousness). - Tồn-tại-cho-mình ở cấp độ hiện tượng học. Một thuật ngữ ít nhiều đồng nghĩa với tồn-tại-cho-mình, thường được sử dụng thay thế cho tồn-tại-cho-mình. Theo quan niệm của Sartre và các nhà hiện tượng học

 • TỒN-TẠI-CHO-MÌNH (being-for-itself)

  TỒN-TẠI-CHO-MÌNH (being-for-itself)

  10/03/2020 14:23

  GARY COX | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || “Tồn-tại-cho-mình” được dùng để chỉ bản tính hay cách tồn tại thực chất của ý thức hay tính nhân vị. Mọi ý thức hay nhân vị thực chất là tồn-tại-cho-mình, cho nên trong nhiều ngữ cảnh, thuật ngữ “ý thức”,

 • TÍNH ĐÍCH THỰC (Authenticity)

  TÍNH ĐÍCH THỰC (Authenticity)

  08/03/2020 12:30

  GARY COX | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Tính đích thực. Phản đề của ngụy tín. Khắc phục sự ngụy tín. Một dự phóng được duy trì có cân nhắc, và trong dự phóng ấy cá nhân xác quyết sự tự do của mình, gánh lấy trách nhiệm mà không hối tiếc cho

 • HỮU THỂ HỌC / BẢN THỂ HỌC (Ontology)

  HỮU THỂ HỌC / BẢN THỂ HỌC (Ontology)

  02/03/2020 12:07

  GARY COX | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Sự tra vấn triết học về bản tính nền tảng của hiện hữu, thực tại, tồn tại. Các triết gia khác nhau tán thành những bản thể học khác nhau vì họ có những quan điểm khác nhau

 • “Hiện hữu đi trước bản chất”

  “Hiện hữu đi trước bản chất”

  02/03/2020 11:13

  GARY COX | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Châm ngôn thường được dùng để nói tóm gọn nguyên tắc cốt lõi của thuyết hiện sinh của Sartre. Hiện hữu (thế giới, tồn-tại-tự-mình) về mặt logic là có trước bản chất (tồn-tại-cho-mình, ý thức, ý niệm, ý nghĩa)

 • Katêgoria (hê): phạm trù [la catégorie]

  Katêgoria (hê): phạm trù [la catégorie]

  29/02/2020 14:17

  IVAN GOBRY | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Một trong những thể cách của tồn tại, một phương thức tồn tại của tồn tại. Có gốc từ động từ katégoréô, tôi khẳng định. Trước hết đây là thuật ngữ pháp lý: katégoréô, nghĩa là tố cáo, khiếu nại

 • BỊ BỎ RƠI (Sự / tình trạng) (Abandonment)

  BỊ BỎ RƠI (Sự / tình trạng) (Abandonment)

  29/02/2020 10:11

  GARY COX | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Tiếp nối Heidergger, Sartre cho rằng con người bị bỏ rơi trong thế giới này. Bị bỏ rơi không có nghĩa là con người bị cái gì đó hay ai đó ‘bỏ lại phía sau’ hay ‘lờ đi’

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt