Triết học tôn giáo

 • Tiếng gọi từ ‘Thời Trục’

  Tiếng gọi từ ‘Thời Trục’

  01/11/2016 12:31

  Thời Trục – với sự hình thành bộ khung tư duy và tín ngưỡng cho toàn nhân loại như nguồn sữa mẹ nguyên sơ nhất, thanh sạch nhất – trước sau vẫn được xem là “thời đại và cấu trúc (để) quy chiếu và tham chiếu” (Referenz- Strukturzeit), để trên cơ sở đó, mở ra triển vọng về một cuộc đại đối thoại liên-văn hóa.

 • Ý niệm về Thiên Chúa

  Ý niệm về Thiên Chúa

  01/10/2016 10:54

  Trong mọi suy tư triết lý, cuộc tìm khảo không đem lại một tri thức nào chắc chắn mà chỉ mở ra một không gian bao la ở đó mỗi con người phải tự định đoạt lối sống của mình. Nó mang lại bảo đảm nền tảng cho tình yêu trong trần gian, cho công việc đọc văn tự tượng số và cho những viễn ảnh không cùng của trí năng con người.

 • Bình luận về lời đối thoại trên núi thiêng

  Bình luận về lời đối thoại trên núi thiêng

  19/06/2016 20:29

  Người ta gọi là bài giảng trên Núi, cho dù chẳng có núi nào ở đây, truyền thống thường biểu hiện sự nhập định của người học trò bằng hình ảnh tượng trưng gắn với Núi Thiêng “Epi tés tou orous metabaseos”

 • Sự thật

  Sự thật

  15/06/2016 11:25

  Thomas Aquino, “Câu hỏi 16: Sự thật”, trong Tổng luận thần học, Quyển 1, tập 1, Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. Phiên bản điện tử được các bạn Thiện Đại và Xuân Huy thực hiện.

 • Về ý tưởng

  Về ý tưởng

  13/05/2016 17:43

  Tất yếu phải có các ý tưởng; là hành động trong trí năng của Thiên Chúa. Vì từ ngữ ý tưởng (Idée) trong tiếng Hy-lạp dịch ra tiếng “Forma” trong La-ngữ. Do đó, tiếng ý tưởng được hiểu biết là các mô thể của các sự vật, đang hiện hữu bên ngoài chính sự vật

 • Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ bảy

  Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ bảy

  06/05/2016 18:18

  Ở nơi nào mà sự thờ cúng động vật đươc nâng lên đến tầm quan trọng của của một yếu tố văn hóa, một hiện tượng lịch sử của tôn giáo đáng được nhắc nhở đến, thì ở nơi đó nó có một cơ sở vị kỷ của con người

 • Lu-the với tư cách là thẩm phán trọng tài giữa Stơ-rau-xơ và Phoi-ơ-bắc

  Lu-the với tư cách là thẩm phán trọng tài giữa Stơ-rau-xơ và Phoi-ơ-bắc

  02/05/2016 12:25

  Còn đối với các ngài, những nhà thần học và những nhà triết học t­ư biện, thì tôi khuyên các ngài: hãy thoát ra khỏi những khái niệm và những thành kiến của nền triết học t­ư biện trước đây, nếu như­ các ngài muốn đến được tới sự vật như­ chúng đang tồn tại trong thực tế, nghĩa là đến được chân lý

 • Sự hiện diện của Thiên Chúa

  Sự hiện diện của Thiên Chúa

  02/12/2015 08:22

  Chúng ta sẽ nghiên cứu cái gì quan hệ với yếu tính của Thiên Chúa, cái gì quan hệ với sự phân biệt Ba Ngôi; cái gì có quan hệ với sự phát sinh của các vật thụ tạo từ Thiên Chúa.

 • Bản tính và đối tượng của môn học Thánh

  Bản tính và đối tượng của môn học Thánh

  23/11/2015 14:58

  Để đạt mục đích, chúng tôi, trong giới hạn nhất định, trước tiên nghiên cứu bản tính của môn học thánh; kế đó là đối tượng của môn học ấy. Vì thế, chúng ta sẽ tìm hiểu: 1. Môn học thánh có cần thiết không? 2. Môn học thánh có phải là một khoa học không? 3. Môn học thánh là một khoa học đơn nhất, hay khoa học đa khoa?

 • Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ sáu

  Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ sáu

  28/10/2015 21:58

  Động vật là những sinh vật cần thiết đối với con người, con người không thể sống không thể sống mà không có chúng; sự tồn tại của con người tùy thuộc vào chúng mà con người đã vươn lên được đỉnh cao của nền văn hóa; thế nhưng con người chỉ thờ làm thần những gì mà sự tồn tại của nó tùy thuộc vào đấy

 • Tín ngưỡng tôn giáo hậu thế tục: hướng đến một tôn giáo phục vụ con người

  Tín ngưỡng tôn giáo hậu thế tục: hướng đến một tôn giáo phục vụ con người

  20/07/2015 23:03

  Nếu tôn giáo có nghĩa là sự kết nối (hay sự tái kết nối) cuộc sống con người với thần thánh, và nếu cái sau (sự tái kết nối) không bao giờ có thể được dò xét, khai hóa hoặc thấu đáo hoàn toàn, thì tôn giáo phản ánh tâm linh con người tự thân nó cũng là một sự ngạc nhiên.

 • Tôn giáo, thuốc phiện của nhân dân và sự phản kháng chống lại khốn cùng thực tại

  Tôn giáo, thuốc phiện của nhân dân và sự phản kháng chống lại khốn cùng thực tại

  19/07/2015 13:54

  Sự khốn cùng của tôn giáo, một mặt là biểu hiện của sự khốn cùng hiện thực, và mặt khác là sự phản kháng chống lại sự khốn cùng hiện thực ấy. Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có trái tim

 • Đạo và Đời

  Đạo và Đời

  13/07/2015 12:25

  Siêu việt hoá cái tự nhiên là biểu hiện của tôn giáo và cũng là biểu hiện tập trung của tôn giáo phương Tây. Thiên Đường chẳng gì khác hơn là trần gian được tô hồng, hay nói cách khác, là một thứ trần gian lộn ngược.

 • Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ năm

  Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ năm

  08/03/2015 17:53

  Bằng những thí dụ lịch sử chúng ta càng xác nhận thêm cơ sở đúng đắn của việc đem quy tôn giáo vào ý thức về sự lệ thuộc. Nhưng đối với con mắt của một con người hiểu biết lẽ phải thì luận điểm trên tự nó đã được xác nhận

 • Luận văn thi tốt nghiệp của Karx Marx về tôn giáo

  Luận văn thi tốt nghiệp của Karx Marx về tôn giáo

  05/01/2015 21:34

  Sự thống nhất với Chúa Christ đang tôn cao trong ý nghĩ thầm kín, an ủi trong đau khổ, làm yên lòng và trao trái tim đã mở ra trước tình yêu của con người cho tất cả những cái vĩ đại, cao thượng không phải vì hám danh, không phải vì khát vọng vươn tới niềm vinh quang, mà chỉ vì Chúa Christ.

 • Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ tư

  Những bài giảng về bản chất của tôn giáo - Bài giảng thứ tư

  27/12/2014 12:15

  Nội dung của tiết này được tách ra làm hai phần. Một phần giải thích nguồn gốc hay cơ sở của tôn giáo; phần kia miêu tả tính cách của đối tượng đầu tiên, nguyên thủy, của tôn giáo.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: phucdh@triethoc.edu.vn hoặc phuongcn@triethoc.edu.vn
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt