Phong trào Khai minh

 • Sự thật của việc xác tín chính mình [III. Cái Tôi và sự Ham muốn]

  Sự thật của việc xác tín chính mình [III. Cái Tôi và sự Ham muốn]

  09/12/2022 14:56

  G. W. F. HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Sự sống khác này – chính là Tự-Ý thức – là cái mà Loài, xét như Loài, tồn tại cho nó và bản thân nó là Loài tồn tại cho chính mình, – thoạt đầu chỉ hiện hữu cho Tự-ý thức như là cái bản chất đơn giản này và lấy chính nó

 • Sự thật của việc xác tín chính mình [II. Sự sống]

  Sự thật của việc xác tín chính mình [II. Sự sống]

  09/12/2022 14:50

  G. W. F. HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Sự xác định về [nguyên tắc] SỰ SỐNG – rút ra từ Khái niệm hay từ kết quả chung đã đạt được khi ta bước vào lãnh vực [mới mẻ] này –, thiết tưởng là đủ để biểu thị

 • Sự thật của việc xác tín chính mình [I. Tự ý thức, tự mình]

  Sự thật của việc xác tín chính mình [I. Tự ý thức, tự mình]

  09/12/2022 14:44

  G. W. F. HEGEL (1770-1831) BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải | với Tự-ý thức, bây giờ ta đã bước vào nguyên quán của chân lý. Công việc của ta là hãy thử xem hình thái đầu tiên của Tự-ý thức xuất hiện ra như thế nào.

 • Cuộc đấu tranh của sự khai sáng chống lại sự mê tín (3)

  Cuộc đấu tranh của sự khai sáng chống lại sự mê tín (3)

  09/12/2022 14:15

  G. W. F. HEGEL (1770-1831) BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Lòng tin có quyền [hay có cái lý] (Recht) thiêng liêng để chống lại sự Khai sáng, đó là cái lý của tính tự-đồng nhất tuyệt đối hay là của tư tưởng thuần túy; và thấy sự Khai sáng rõ ràng là vô lý

 • Cuộc đấu tranh của sự khai sáng chống lại sự mê tín (2)

  Cuộc đấu tranh của sự khai sáng chống lại sự mê tín (2)

  09/12/2022 14:09

  G. W. F. HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Bây giờ ta hãy tiếp tục xem Lòng tin trải nghiệm về sự Khai sáng như thế nào trong những yếu tố khác nhau của ý thức của nó; tức về kinh nghiệm của Lòng tin mà điều vừa vạch ra trên đây mới chỉ là nét khái quát. N

 • Cuộc đấu tranh của sự khai sáng chống lại sự mê tín (1)

  Cuộc đấu tranh của sự khai sáng chống lại sự mê tín (1)

  09/12/2022 13:59

  G. W. F HEGEL (1770-1831) BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Khi xuất hiện như cuộc đấu tranh chống lại nhau, mọi nội dung đều thuộc về phía Lòng tin, bởi trong môi trường tĩnh tại của tư tưởng, mọi yếu tố đều có sự tự tồn [cho riêng mình]. | Trong khi đó,

 • Phong trào Khai minh ở nước Đức

  Phong trào Khai minh ở nước Đức

  26/02/2020 08:53

  JOHANNES HIRSCHBERGER (1900-1990) | Vũ Hoàng Lan Phương dịch || Phong trào Khai minh Đức, giống như phong trào Khai minh nói chung, không thể được gọi là phong trào duy lý thuần túy và đơn giản, cũng không phải là lý do duy nhất cho..

 • Phong trào Khai minh ở Anh và Pháp

  Phong trào Khai minh ở Anh và Pháp

  25/02/2020 10:21

  JOHANNES HIRSCHBERGER (1900-1990) | Vũ Hoàng Lan Phương dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Những trào lưu trí tuệ chủ đạo chi phối phong trào Khai minh Anh là thần luận và chủ nghĩa tự do.

 • Sự thật của việc xác tín về chính mình

  Sự thật của việc xác tín về chính mình

  17/06/2016 21:51

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel. “Sự thật của việc xác tín về chính mình.” Trong Hiện tượng học tinh thần. Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải. Nxb. Văn học, Hà Nội, 2006, tr. 403-420.

 • Sự thật của sự Khai sáng

  Sự thật của sự Khai sáng

  13/05/2016 11:48

  GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Tiến trình đan dệt âm thầm, ngột ngạt của Tinh thần đã chuyển hóa vào trong Tự ngã của chính mình, nằm ở phía bên kia của ý thức, trong khi ý thức, ngược lại, đã đi đến chỗ nhận ra mình một cách sáng tỏ.

 • Sự Khai sáng

  Sự Khai sáng

  04/05/2016 01:11

  GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770-1831) BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || sự Khai sáng làm chủ một sức mạnh không thể cưỡng lại được trên Lòng tin, bởi Lòng tin cũng tìm thấy ngay trong ý thức của mình đúng những yếu tố đang được sự Khai sáng

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt