Logic học | Tư duy phản biện

 • Suy luận tương tự

  Suy luận tương tự

  10/02/2018 23:05

  Suy luận tương tự, hay còn gọi là loại suy, là một dạng suy luận được sử dụng rất phổ biến cả trong khoa học và trong đời sống. Đây là dạng suy luận, trong đó kết luận được rút ra nhờ sự giống nhau (tương tự) của các đối tượng.

 • Đánh giá test tiền đề đúng trong luận cứ loại suy

  Đánh giá test tiền đề đúng trong luận cứ loại suy

  09/02/2018 21:11

  GEORGE W. RAINBOLT | SANDRA L. DWYER | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Loại suy của Thomson là một trong những luận cứ triết học nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Nhưng khi test tiền đề đúng, tiền đề thứ nhất trong luận cứ của Thomson là vô ích.

 • Suy đoán - một môn khoa học

  Suy đoán - một môn khoa học

  27/01/2018 16:35

  ARTHUR CONAN DOYLE (1859 – 1930) || Chỉ từ một giọt nước, người giỏi suy luật có thể suy ra khả năng của một đại dương hoặc một thác nước, tuy chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chúng. Như vậy, toàn bộ cuộc sống là môt chuỗi mắt xích

 • Về khái niệm Tư duy phản biện

  Về khái niệm Tư duy phản biện

  26/01/2018 21:38

  Tư duy phản biện là thành tố quan trọng của mọi nghề nghiệp chuyên môn. Nó là một phần của quá trình giáo dục và ngày càng có tầm quan trọng đáng kể đối với sự tiến bộ của sinh viên thông qua đào tạo bậc đại học, tuy các nhà giáo dục vẫn còn tranh luận về ý nghĩa chính xác và tầm cỡ của vấn đề này.

 • Phép diễn dịch là một khoa học

  Phép diễn dịch là một khoa học

  25/01/2018 06:30

  Những năng lực của ta liệu có ích gì nếu ta không mang ra sử dụng? Tội phạm thì tầm thường, cuộc sống cũng tầm thường, chỉ có những phẩm chất tầm thường mới có cơ thao luyện ở cõi đời này thôi.

 • Các kĩ năng tư duy phản biện cho học sinh lớp Một

  Các kĩ năng tư duy phản biện cho học sinh lớp Một

  28/06/2015 22:16

  Đối với học sinh lớp Một, học đọc, học các kĩ năng cơ bản của toán, và học viết các con số là mối ưu tiên hàng đầu. Nhưng trong số các kĩ năng cơ bản mà học sinh phải học thì tư duy phản biện là kĩ năng quan trọng nhất

 • Ngụy biện

  Ngụy biện

  02/01/2015 21:22

  PHẠM ĐÌNH NGHIỆM | Ngụy biện có rất nhiều kiểu khác nhau. Sự phân loại ngụy biện đầu tiên được Aristote tiến hành. Ông chỉ ra 13 loại ngụy biện, hay nói chung là sai lầm logic, khác nhau. Các nhà logic học về sau này xác định thêm hàng chục loại

 • Khái quát về suy luận

  Khái quát về suy luận

  12/11/2014 10:28

  PHẠM ĐÌNH NGHIỆM | Suy luận có một vai trò vô cùng to lớn trong nhận thức và trong đời sống. Trong cả hai lĩnh vực này con người chỉ có được một cách trực tiếp một lượng nhỏ thông tin mà thôi. Lượng thông tin đó hoàn toàn không đủ cho

 • Khái niệm

  Khái niệm

  25/09/2013 14:25

  PHẠM ĐÌNH NGHIỆM || Khái niệm là hình thức của tư duy trừu tượng, là kết quả của quá trình khái quát hóa và tách biệt (trong tư tưởng) các đối tượng thuộc về một lớp nào đó theo một số dấu hiệu đặc trưng nhất định của các đối tượng này

 • Xử lý tiếng Việt trong tam đoạn luận

  Xử lý tiếng Việt trong tam đoạn luận

  17/09/2013 16:25

  Thuật ngữ “Xử lý tiếng Việt trong tam đoạn luận” ở bài viết này được hiểu theo nghĩa là việc xác định rõ cách dùng tiếng Việt trong các tam đoạn luận đơn, cụ thể hơn là cấu trúc tam đoạn luận đơn cho bằng tiếng Việt với các thành phần, cách sắp xếp của chúng

 • Người mở đường cho luận lý học Á Đông

  Người mở đường cho luận lý học Á Đông

  17/09/2013 14:07

  Luận lý học là một khoa thuộc về triết học, dạy người ta tư tưởng theo phép tắc chánh đáng cho khỏi sai lầm. Nó sanh sản ra từ trong học giới Âu châu, nguyên tên nói theo tiếng Anh thì viết Logic, còn theo tiếng Pháp thì viết là Logique. Người Nhựt Bổn dịch ra là Luận lý học.

 • Các quy luật cơ bản của tư duy

  Các quy luật cơ bản của tư duy

  07/09/2013 10:14

  PHẠM ĐÌNH NGHIỆM || Một phương pháp khác thuận tiện và hiệu quả hơn nhiều là sử dụng các quy luật của tư duy, tức là các quy luật mà môn logic nghiên cứu, để làm cơ sở cho việc xét đoán. Suy luận nào tuân theo các quy luật đó thì hợp lý,

 • Đối tượng của Logic học

  Đối tượng của Logic học

  08/08/2013 20:58

  Logic học là khoa học xuất hiện rất sớm trong lịch sử. Nó xuất hiện vào thế kỷ thứ IV trước công nguyên, khi sự phát triển của khoa học nói riêng và tư duy nói chung đã đòi hỏi phải trả lời câu hỏi: làm thế nào để đảm bảo suy ra được kết luận đúng đắn, chân thực từ các tiền đề chân thực?

 • Bertrand Russell bàn về tư duy phê phán

  Bertrand Russell bàn về tư duy phê phán

  25/04/2013 21:28

  WILLIAM HARE | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Lý tưởng về tư duy phê phán là một lý tưởng trung tâm trong triết học Russell, cho dù điều này vẫn còn chưa được thừa nhận rộng rãi. Tên tuổi của Russell ít khi xuất hiện trong khối văn liệu đồ sộ về tư duy phê phán, là tư duy nảy sinh trong triết học giáo dục hơn hai mươi năm qua.

 • Tư duy phê phán là gì?

  Tư duy phê phán là gì?

  25/04/2013 21:13

  Có lẽ định nghĩa của Beyer (1995) là đơn giản nhất: “Tư duy phê phán … nghĩa là tạo ra các phán đoán có cơ sở” (tr. 8). Về cơ bản, Beyer xem tư duy phê phán là việc sử dụng các tiêu chí để phán đoán tính chất của điều gì, từ lúc thực hiện đến kết luận của một bài nghiên cứu. Thực chất, tư duy phê phán là một phương cách được thao luyện của tư tưởng...

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt