Triết học Mỹ

  • Thuyết siêu việt

    Thuyết siêu việt

    06/02/2020 21:28

    DONALD A. GALLAGHER | Nguyễn Thị Minh dịch || Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính. Thuyết siêu việt tương ứng với nhu cầu và khát vọng của thế hệ mình và những ý niệm mà nó tiếp thu từ châu Âu thường là những gì nó đã phấn đấu để xây dựng cho chính mình

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt