Triết học Mỹ

 • Phê phán chủ nghĩa thực dụng (phần 3)

  Phê phán chủ nghĩa thực dụng (phần 3)

  11/10/2023 21:55

  U. K. Men-vin. Phê phán chủ nghĩa thực dụng. Tiến Lâm dịch. Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1959. | Phủ nhận khả năng nhận thức được thế giới, phủ nhận sự tồn tại thực tế của thế giớ

 • Phê phán chủ nghĩa thực dụng (phần 2)

  Phê phán chủ nghĩa thực dụng (phần 2)

  06/10/2023 06:43

  U. K. Men-vin. Phê phán chủ nghĩa thực dụng. Tiến Lâm dịch. Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1959. | Khi chủ nghĩa thực dụng xuất hiện trên vũ đài triết học thì những kẻ theo chủ nghĩa ấy tuyên bố ầm ĩ rằng

 • Phê phán chủ nghĩa thực dụng (phần 1)

  Phê phán chủ nghĩa thực dụng (phần 1)

  06/10/2023 06:37

  U. K. Men-vin. Phê phán chủ nghĩa thực dụng. Tiến Lâm dịch. Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1959. | Suốt hơn nửa thế kỷ, chủ nghĩa thực dụng được thừa nhận là triết học hầu như chính thức ở Mỹ

 • Triết học Mỹ thời kỳ gần đây

  Triết học Mỹ thời kỳ gần đây

  24/02/2020 12:51

  DONALD A. GALLAGHER | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Trong chương này, chúng tôi quan tâm đến các phong trào và xu hướng quan trọng của thời kỳ từ năm 1920 đến nay. Ta sẽ xem xét (1) thuyết duy tâm và thuyết dụng hành..

 • Santayana - Kẻ duy ngã say mê hay nhà duy vật tỉnh táo?

  Santayana - Kẻ duy ngã say mê hay nhà duy vật tỉnh táo?

  20/02/2020 12:14

  DONALD A. GALLAGHER | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Dường như với Santayana, triết học mà ông được truyền dạy phần nào là vấn đề của tâm lý học văn học hoặc chỉ là biểu hiện trữ tình đơn thuần.

 • John Dewey và sự phát triển hậu kỳ của thuyết dụng hành

  John Dewey và sự phát triển hậu kỳ của thuyết dụng hành

  19/02/2020 13:11

  DONALD A. GALLAGHER | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Là một nhân vật nổi trội của triết học và giáo dục Hoa Kỳ đến hơn nửa thế kỷ, John Dewey (1859-1952) được ca ngợi ngay từ lúc sinh thời là triết gia Mỹ vĩ đại và điển hình.

 • Josiah Royce và sự phong thánh thuyết dụng hành

  Josiah Royce và sự phong thánh thuyết dụng hành

  18/02/2020 11:35

  DONALD A. GALLAGHER | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Royce là một nhà biện chứng vô song, mà các luận cứ của ông rất ít người cùng thời có thể sánh bằng , dù họ có thể không bị thuyết phục bởi thuyết duy tâm của ông.

 • Pierce - Triết gia của triết gia

  Pierce - Triết gia của triết gia

  17/02/2020 20:31

  DONALD A. GALLAGHER | Nguyễn Thị Minh dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Danh tiếng triết học của Peirce chủ yếu là do gắn với tuyên bố của ông rằng ông là “Cha đẻ của thuyết dụng hành”.

 • Emerson, nhà thấu thị và nhà hiền triết

  Emerson, nhà thấu thị và nhà hiền triết

  16/02/2020 12:51

  DONALD A. GALLAGHER | Nguyễn Thị Minh dịch || Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Ralph Waldo Emerson, là nhà triết học đại diện không chỉ của thuyết siêu việt mà còn của nước Mỹ thế kỷ XIX. Là một người gốc Boston và tốt nghiệp đại học Harvard...

 • Những tranh luận về ý niệm tiến hóa

  Những tranh luận về ý niệm tiến hóa

  15/02/2020 23:13

  DONALD A. GALLAGHER | Nguyễn Thị Minh dịch || Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Không phải tất cả các nhà thần học đều bác bỏ các lý thuyết tiến hóa, cũng không phải tất cả các nhà khoa học đều chấp nhận chúng.

 • Phong trào triết học St. Louis

  Phong trào triết học St. Louis

  15/02/2020 23:03

  DONALD A. GALLAGHER | Nguyễn Thị Minh dịch || Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Phong trào St. Louis đã được ca ngợi là trường phái triết học thực sự đầu tiên của Mỹ và “phương Tây”, đồng thời, giống như chủ nghĩa siêu việt, nó mang ơn châu Âu sâu sắc.

 • Các thử nghiệm và các triết gia cộng đồng

  Các thử nghiệm và các triết gia cộng đồng

  14/02/2020 14:25

  DONALD A. GALLAGHER | Nguyễn Thị Minh trích dịch từ History of Philosophy, tập 2, The Bruce Publishing Company, 1959. | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Phiên bản đăng trên triethoc.edu.vn do dịch giả cung cấp.

 • Thuyết Duy thực theo lương thức của Scotland

  Thuyết Duy thực theo lương thức của Scotland

  14/02/2020 14:02

  DONALD A. GALLAGHER | Nguyễn Thị Minh trích dịch từ History of Philosophy, tập 2, The Bruce Publishing Company, 1959. | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính

 • Thời Khai minh ở Mỹ

  Thời Khai minh ở Mỹ

  09/02/2020 20:47

  DONALD A. GALLAGHER | Nguyễn Thị Minh dịch | Tên tuổi của các đại diện hàng đầu của thời Khai minh ở Mỹ rất quen thuộc với chúng ta từ thông sử của Hoa Kỳ. Có Thomas Jefferson (1743-1826), “vị Tổng thống triết gia”, mà phẩm chất trí tuệ của ông sẽ

 • Các nhà thần học sơ kỳ và các nhà duy tâm trong triết học Mỹ

  Các nhà thần học sơ kỳ và các nhà duy tâm trong triết học Mỹ

  09/02/2020 19:49

  DONALD A. GALLAGHER | Nguyễn Thị Minh dịch || Không phải đợi đến tận thế kỷ thứ mười tám, các thuộc địa Bắc Mỹ mới sản sinh ra những nhà triết học xuất sắc. Những người đầu tiên trong số này là các vị thánh, đặc biệt là ...

 • Triết học Mỹ: Dẫn luận

  Triết học Mỹ: Dẫn luận

  09/02/2020 11:56

  DONALD A. GALLAGHER | Nguyễn Thị Minh dịch || Sự xuất hiện của Mỹ như một “đồn điền” của châu Âu một thời gian ngắn sau khoảng đứt gãy của sự thống nhất thời Trung đại giải thích nhiều điều về sự phát triển của nó về sau

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt