Quyền lực ... hậu hiện đại

Quyền lực ... hậu hiện đại

Quan niệm về con người như là chủ thể - trong giáo dục, khoa học, đời sống xã hội - thật ra chỉ mới hình thành từ thời cận đại mà thôi. Không có nghĩa rằng trước đó con người không biết suy nghĩ về chính mình, chỉ có điều, chủ đề “con người” bị phân tán thành nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Ở phương Tây, đó là trong các môn học: triết học, thần học, y học, mỗi môn nghiên cứu một phương diện của con người: lý trí, linh hồn, thể xác. Mãi đến giữa thế kỷ 17 và 18, với Descartes và Kant, con người mới được hiểu như một chủ thể thống nhất và tự trị.
 • Triết học Tây phương hiện đại
 • Một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người
 • Chính trị luận
 • Các nguyên lý của triết học pháp quyền
 • Bi kịch
 • Trò chuyện triết học
 • Các quy tắc của phương pháp xã hội học

Chuyên đề triết học

 • Tương lai nhân loại

  Tương lai nhân loại

  30/04/2016 23:39

  Tôi nghĩ rằng một sự giáo dục thông minh sẽ làm cho cá nhân hớn hở và thấy một cách tự nhiên rằng hạnh phúc chính mình. Đôi khi, nhìn về tương lai, tôi tưởng tượng một xã hội toàn những người tự do, khỏe mạnh, thông minh, không ai áp bức ai, và cũng không ai bị áp bức.

 • Quyền lực ... hậu hiện đại

  Quyền lực ... hậu hiện đại

  29/04/2016 17:57

  Quan niệm về con người như là chủ thể - trong giáo dục, khoa học, đời sống xã hội - thật ra chỉ mới hình thành từ thời cận đại mà thôi. Không có nghĩa rằng trước đó con người không biết suy nghĩ về chính mình, chỉ có điều, chủ đề “con người” bị phân tán thành nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau.

 • Khoa học ... hậu hiện đại

  Khoa học ... hậu hiện đại

  25/04/2016 21:53

  Tác phẩm “Hoàn cảnh hậu hiện đại” của François Lyotard năm 1979 được xem là văn bản nền tảng và chính thức thiết lập tư tưởng hậu-hiện đại. Nhưng, nội dung của nó rõ ràng cho thấy đây là công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến giáo dục, nhất là giáo dục đại học.

 • Giáo dục ... hậu hiện đại?

  Giáo dục ... hậu hiện đại?

  24/04/2016 22:16

  Trong khoảng vài mươi năm trở lại đây, tư duy giáo dục bị chao đảo bởi cuộc tranh luận chung quanh khái niệm “hậu-hiện đại”! Mượn cách nói nổi tiếng của Marx, “hậu-hiện đại” quả là bóng ma ám ảnh cả châu Âu, rồi cả thế giới! Hậu-hiện đại đồng nghĩa với cái gì… lộn xộn, vô-chính phủ, vì thế, đáng sợ và đáng ghét?

TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC

 • Thuyết hiện sinh và tư tưởng xã hội

  Thuyết hiện sinh và tư tưởng xã hội

  30/04/2016 00:18

  Thế giới con người là một hệ thống mở hay chưa hoàn tất và sự tiếp xúc cùng tinh thần cấp tiến, là cái đe dọa hệ thống bằng các quan hệ bất hòa, cũng cứu nó khỏi tính không thể tránh được của sự rối loạn và ngăn không cho ta tuyệt vọng về nó, miễn là kẻ nhớ các bộ máy khác nhau của nó là con người và cố gắng duy trì và mở rộng các quan hệ của con người tới con người

 • Tiếng rì rào của ngôn ngữ

  Tiếng rì rào của ngôn ngữ

  28/04/2016 18:14

  Lời nói là thứ không thể thay đổi, tựa như định mệnh. Chúng ta không thể sửa lại những gì đã được nói ra, trừ trường hợp bổ sung thêm cho nó: sửa lại, một cách kỳ cục, đó là sự thêm vào. Trong khi nói, tôi không bao giờ có thể tẩy phết, xóa đi, hủy bỏ; tất cả những gì tôi có thể làm, đó là nói “tôi xóa đi, tôi hủy bỏ, tôi đính chính”, thực ra lại là tiếp tục nói

 • Triết học hiện sinh và văn nghệ hiện sinh

  Triết học hiện sinh và văn nghệ hiện sinh

  14/02/2016 14:41

  Khi Sartre bảo ta “bị ném vào một đấu trường dưới hàng triệu cái nhìn”/“jeté dans l’arène sous des millions de regards”, ông muốn nhấn mạnh đến cuộc đấu tranh lẻ loi của cá nhân để đòi sự thừa nhận. Nhưng, không cần có “hàng triệu cái nhìn”, mà chỉ một cái nhìn duy nhất cũng đủ giúp tôi hoặc buộc tôi thức tỉnh về chính mình. Chính sự xấu hổ mang lại sự tự-thức tỉnh ấy

 • Triết học về hiện hữu

  Triết học về hiện hữu

  30/11/2015 14:58

  Hiện sinh luận thuyên giải những điều mà ngày nay người ta mệnh danh là những vấn đề “hiện hữu” của con người, như ý nghĩa sự sống, sự chết, khổ đau, v.v… Nói thế không phải rằng hiện sinh luận bắt nguồn từ những vấn đề đó

Thuật ngữ triết học

 • Thuật ngữ triết học Hegel: 'Tồn tại, Hư vô và Trở thành (sự)'

  Thuật ngữ triết học Hegel: "Tồn tại, Hư vô và Trở thành (sự)"

  25/11/2015 08:38

  Nghiên cứu chủ yếu của Hegel về tồn tại, hư vô và trở thành xuất hiện trong Lôgíc học của ông. Ở đây, “tồn tại’ được sử dụng trong hai cách chủ yếu. Thứ nhất, tương phản với “bản chất” và “KHÁI NIỆM”, tồn tại là chủ đề của phần thứ nhất trong ba phần của Lôgíc học

 • Công lợi (học thuyết)

  Công lợi (học thuyết)

  19/06/2015 10:37

  Thuật ngữ này chỉ một trào lưu tư tưởng ra đời ở Anh vào thế kỉ XVIII, theo sáng kiến của Jeremy Bentham; trào lưu này đã thống trị tư tưởng kinh tế, triết học đạo đức, chính trị và luật pháp cũng như xã hội học ở Anh trong thế kỉ XIX và có những bước tiếp nối quan trọng đến tận thế kỉ XX.

 • Danh từ triết học

  Danh từ triết học

  02/01/2015 09:13

  Duy-tâm (idéaliste) Lấy ý-thức và ý-niệm làm thực-thể, không chịu rằng cái ý-thức đó cũng là do ở vật thể mà ra. Ví dụ như trước hoàn-cảnh khó-khăn, mấy nhà triết-học duy-tâm nói rằng ý tốt là đủ, không cần phải thực-tế.

 • Thuật ngữ triết học Hegel: Chân lý/Sự thật, Sai lầm và Đúng đắn

  Thuật ngữ triết học Hegel: Chân lý/Sự thật, Sai lầm và Đúng đắn

  01/12/2014 21:04

  Quan niệm của Hegel về chân lý nhất quán với các phương diện khác trong tư duy của ông: Chân lý của cái gì đó, dù là của tư tưởng hay sự vật, không tách bạch với giá trị hay ý nghĩa của nó. Một tác phẩm nghệ thuật “đúng thật/đích thực” cũng ipso facto là một tác phẩm hay, đẹp.

Bản tin triết học

 • Điểm sách: Nguồn gốc trật tự chính trị của Francis Fukuyama

  Điểm sách: Nguồn gốc trật tự chính trị của Francis Fukuyama

  21/04/2016 13:14

  Nguồn gốc trật tự chính trị (Tên sách gốc: The Origins of Political Order) được xuất bản vào năm 2011 của nhà kinh tế chính trị học Francis Fukuyama về câu hỏi điều gì làm nên sự ổn định “ổn định”. Trong tác phẩm này,

 • Freedom vs Security: Freedom at any cost?

  Freedom vs Security: Freedom at any cost?

  18/04/2016 22:00

  Is giving up some of your freedoms a fair price to pay to live in a secure society? Narrated by Harry Shearer. Scripted by Nigel Warburton

 • The Myth of the Missing Half

  The Myth of the Missing Half

  18/04/2016 17:13

  Since the beginning of time human beings have been yearning for their other halves, the bit that’s missing. In Plato’s dialogue The Symposium, Aristophanes presented a light-hearted creation myth that explains it all.

 • Sartre: Love is a hazardous, painful struggle.

  Sartre: Love is a hazardous, painful struggle.

  18/04/2016 17:08

  For Jean-Paul Sartre, freedom was everything. For him the reality of romantic love isn’t blissful mutual respect and a merging of freedoms. Far from it: love is conflict. Real freedom means freedom to change your mind, freedom to fall out of love…For Sartre, then, love is hazardous.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: phucdh@triethoc.edu.vn hoặc phuongcn@triethoc.edu.vn
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt