Giới thiệu sách: Hành trình của Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hóa

Giới thiệu sách: Hành trình của Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hóa

"Hành trình Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hoá (dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: L’itinéraire de Tran Duc Thao. Phénoménologie et transferts culturels) là cuốn sách mới nhất ở Việt Nam phản ánh toàn diện nhất, sâu sắc nhất và có giá trị học thuật cao nhất, là kết quả nghiên cứu của các nhà triết học, các học giả uy tín, các giáo sư danh tiếng của Pháp, Bỉ, Canada,... Công trình đồ sộ này đã tiếp tục ...
 • Hành trình của Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hóa
 • Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản của Jean-Paul Sartre
 • Một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người
 • Các nguyên lý của triết học pháp quyền
 • Bi kịch
 • Trò chuyện triết học
 • Các quy tắc của phương pháp xã hội học

Chuyên đề triết học

 • Chữ ‘Đạo’ trong sách Lão tử qua lời giảng của giáo sư Cao Xuân Huy

  Chữ ‘Đạo’ trong sách Lão tử qua lời giảng của giáo sư Cao Xuân Huy

  15/03/2018 16:35

  Ở Phương Tây, Lão Tử được người ta biết đến vào thế kỷ XIX. Bản in đầu tiên là bản dịch của Rêmuyda. Sau bản đó, bản Pháp văn của Duyliiêng đã làm cho giới học thuật có nhiều suy nghĩ. Ở Đức, Hêghen cũng nghiên cứu Lão Tử rất kỹ. Ông cho rằng tư tưởng của Lão Tử là đại biểu cho tinh thần Đông phương cổ đại.

 • Về sự sản xuất ra ý thức (II)

  Về sự sản xuất ra ý thức (II)

  13/03/2018 10:58

  Lịch sử chẳng qua chỉ là sự nối tiếp của những hế hệ riêng rẽ trong đó mỗi thế hệ đều khai thác những vật liệu, những tư bản, những lực lượng sản xuất do tất cả những thế hệ trước để lại; do đó, mỗi thế hệ một mặt tiếp tục cái hoạt động được truyền lại, trong những hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đổi

 • Về sự sản xuất ra ý thức (I)

  Về sự sản xuất ra ý thức (I)

  12/03/2018 16:03

  Khi Phoi-ơ-bắc là nhà duy vật thì ông không bao giờ đề cập đến lịch sử; còn khi ông xem xét đến lịch sử thì ông không phải là nhà duy vật. Ở Phoi-ơ-bắc, lịch sử và chủ nghĩa duy vật hoàn toàn tách rời nhau

 • Nho giáo và tình trạng hòa đồng với Phật giáo và Đạo giáo

  Nho giáo và tình trạng hòa đồng với Phật giáo và Đạo giáo

  11/03/2018 18:37

  Lối giáo dục của Nho giáo không làm cho con người thích tự do, tự lập tự cường, sống dựa vào nghề nghiệp mà thích quấn quýt lấy gia đình, họ hàng, thích sống bằng danh vị, chờ đợi ơn trên, không dễ chấp nhận cải cách để tiến bộ, không dễ chấp nhận dân chủ. Nho giáo không thể thích hợp với xã hội hiện đại.

TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC

 • Lời tựa cho tác phẩm Hệ tư tưởng Đức

  Lời tựa cho tác phẩm Hệ tư tưởng Đức

  14/03/2018 22:21

  Không có sự khác nhau đặc thù nào giữa chủ nghĩa duy tâm Đức với hệ tư tưởng của tất cả các dân tộc khác. Hệ tư tưởng này cũng cho rằng thế giới bị những ý niệm thống trị; rằng ý niệm và những khái niệm là những nguyên tắc nhất định; rằng những tư tưởng nhất định hợp thành cái bí mật của thế giới vật chất mà chỉ có các nhà triết học mới hiểu được.

 • Viên đại pháp quan tôn giáo

  Viên đại pháp quan tôn giáo

  01/03/2018 10:07

  Đối với con người không có gì hấp dẫn hơn tự do cho lương tâm nhưng cũng không có gì khổ ái hơn. Thế mà thay cho những nguyên tắc nền tảng vững chắc để làm cho lương tâm con người mãi mãi yên ổn, Chúa lại chọn tất cả những gì là phi thường, bí ẩn và vu vơ, tất cả những cái không vừa sức con người,

 • Sự hình thành tư tưởng triết học của Các Mác - Phần I

  Sự hình thành tư tưởng triết học của Các Mác - Phần I

  28/02/2018 11:22

  Những năm 1842 – 1843 là giai đoạn thứ hai của sự hình thành những quan niệm triết học của Mác. Đó là thời kỳ Mác viết những bài báo cho Báo Rê-ma-ni và viết bản thảo chưa hoàn thành nhan đề là Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hê-ghen và những bài khác nữa.

 • Yêu sách tuyệt đối

  Yêu sách tuyệt đối

  26/02/2018 09:22

  trong lịch sử triết lý, đã có những triết gia đơn độc, không hãn hữu, không thuộc vào một tín ngưỡng hay tổ chức nào cả. Họ đã can đảm một mình trước mặt Thiên chúa thực hiện nguyên tắc triết lý là biết chết!

Thuật ngữ triết học

 • Khái niệm 'Trí tưởng tượng' trong sử học

  Khái niệm "Trí tưởng tượng" trong sử học

  17/02/2018 19:05

  Trí tưởng tượng (t.Anh: Imagination). 1. Năng lực tinh thần cho phép các nhà sử học xác lập mối quan hệ giữa các đơn vị chứng cứ lịch sử để kiến tạo nên một bức tranh có ý nghĩa về quá khứ. 2. Năng lực đạt được sự thông hiểu có tính đồng cảm các sự kiện và hoàn cảnh trong quá khứ, cũng như các giá trị và các tiền giả định của thời đại riêng của mình. 3. Năng lực sử dụng ngôn ngữ để tạo ra bức tranh sống động về quá khứ.

 • Khái niệm 'Văn hóa' trong sử học

  Khái niệm "Văn hóa" trong sử học

  09/02/2018 03:01

  VĂN HÓA (t.Anh: Culture). 1. Toàn bộ phức thể của đời sống trí tuệ và vật chất của một xã hội đặc thù. 2. Điều kiện của sự tinh tế về đạo đức và trí tuệ mà các cá thể cá nhân đạt được. 3. Một trình độ phát triển do toàn bộ một xã hội nào đó đạt được. 4. Các môn nghệ thuật nói chung

 • Thuật ngữ triết học Hegel: 'Tồn tại, Hư vô và Trở thành (sự)'

  Thuật ngữ triết học Hegel: "Tồn tại, Hư vô và Trở thành (sự)"

  25/11/2015 08:38

  Nghiên cứu chủ yếu của Hegel về tồn tại, hư vô và trở thành xuất hiện trong Lôgíc học của ông. Ở đây, “tồn tại’ được sử dụng trong hai cách chủ yếu. Thứ nhất, tương phản với “bản chất” và “KHÁI NIỆM”, tồn tại là chủ đề của phần thứ nhất trong ba phần của Lôgíc học

 • Công lợi (học thuyết)

  Công lợi (học thuyết)

  19/06/2015 10:37

  Thuật ngữ này chỉ một trào lưu tư tưởng ra đời ở Anh vào thế kỉ XVIII, theo sáng kiến của Jeremy Bentham; trào lưu này đã thống trị tư tưởng kinh tế, triết học đạo đức, chính trị và luật pháp cũng như xã hội học ở Anh trong thế kỉ XIX và có những bước tiếp nối quan trọng đến tận thế kỉ XX.

Bản tin triết học

 • Thư Marx gửi Ruge - tháng Năm 1843

  Thư Marx gửi Ruge - tháng Năm 1843

  11/03/2018 12:06

  Còn nhiệm vụ của chúng ta là phải bóc trần cái thế giới cũ và làm một công tác tích cực để hình thành một thế giới mới. Tiến trình các sự kiện càng dành nhiều thời gian bao nhiêu cho nhân loại biết tư duy để ý thức được tình trạng của mình, và cho nhân loại đang đau khổ để đoàn kết nhau lại, - thì thành quả đang chín muồi trong lòng hiện tại sẽ còn ngon ngọt hơn bấy nhiêu.

 • Tuyên bố từ chối giải Nobel của Jean-Paul Sartre

  Tuyên bố từ chối giải Nobel của Jean-Paul Sartre

  14/12/2017 18:05

  Tôi sẽ chấp nhận giải thưởng với lòng biết ơn bởi vì đó không chỉ là vinh danh cho riêng mình tôi, mà còn cho nền tự do mà chúng tôi đấu tranh. Nhưng điều này đã không diễn ra và chỉ sau khi kết thúc cuộc chiến người ta mới trao cho tôi giải thưởng.

 • 'Không chỉ để ăn mà còn để suy nghĩ ...'

  "Không chỉ để ăn mà còn để suy nghĩ ..."

  01/03/2017 14:11

  “Để ăn”, tất nhiên là thế giới động và thực vật. Nhưng, để “suy nghĩ” về nó thì có lẽ quan niệm mạnh mẽ nhất là cho rằng có mối quan hệ thân thuộc hay thần bí giữa con người với một loại động vật hay thực vật nào đó

 • Giới thiệu sách: Hành trình của Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hóa

  Giới thiệu sách: Hành trình của Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hóa

  25/12/2016 12:59

  "Hành trình Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hoá (dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: L’itinéraire de Tran Duc Thao. Phénoménologie et transferts culturels) là cuốn sách mới nhất ở Việt Nam phản ánh toàn diện nhất, sâu sắc nhất và có giá trị học thuật cao nhất, là kết quả nghiên cứu của các nhà triết học, các học giả uy tín, các giáo sư danh tiếng của Pháp, Bỉ, Canada,...

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: phucdh@triethoc.edu.vn hoặc phuongcn@triethoc.edu.vn
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt