TÍNH SIÊU VIỆT CỦA TỰ NGÃ

TÍNH SIÊU VIỆT CỦA TỰ NGÃ

Tên sách: Tính siêu việt của Tự ngã: Phác thảo một lối mô tả hiện tượng học

Tác giả: Jean-Paul Sartre

Dịch giả: Đinh Hồng Phúc

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 156

Đối tượng: Sinh viên ngành Triết học và những người yêu thích triết học
 • Việt Nam một lịch sử chuyển giao văn hóa
 • Thuyết Khắc kỷ
 • Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống
 • Từ điển triết c Kant
 • Từ điển triết học Hegel
 • Đọc ở bậc đại học
 • 50 Ý tưởng triết học
 • Triết học - tất cả những điều cần biết để thông thạo bộ môn này
 • Chủ nghĩa hiện sinh - Dẫn luận ngắn
 • Tư duy biện luận dành cho sinh viên
 • Hành trình của Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hóa
 • Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản của Jean-Paul Sartre
 • Một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người
 • Bi kịch
 • Các quy tắc của phương pháp xã hội học

Chuyên đề triết học

 • Lão tử

  Lão tử

  01/02/2023 11:13

  BÁCH GIA CHƯ TỬ | TRẦN VĂN HẢI MINH | Lão Tử là người của phái Đạo gia tôn sùng, nhưng cũng có người cho rằng Lão Tử là người khai tổ cho Bách Gia Chư Tử.

 • Lương Huệ vương - thượng (VII)

  Lương Huệ vương - thượng (VII)

  01/02/2023 08:45

  Tú tài Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến, Tú tài Tùng Văn Nguyễn Đôn Phục. Mạnh tử quốc văn giải thích 孟子國文解释. | Bản chữ Hán: 中國哲學書電子化計劃 | Tuyên vương nước Tề hỏi rằng: “Những việc vua Hoàn nước Tề, vua Văn nước Tấn có thể nói cho nghe được không?”

 • Chế độ dân chủ đại nghị

  Chế độ dân chủ đại nghị

  29/01/2023 18:49

  NHẬP MÔN TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ | JONATHAN WOLFF (Giáo sư, Đại học University College London) BÙI XUÂN LINH dịch | Việc tham gia phải nhiều như mức độ cải thiện chung của cộng đồng cho phép; và cuối cùng không có gì đáng mong muốn hơn là

 • Chú giải dẫn nhập cho 'Tồn tại và thời gian' của Martin Heidegger

  Chú giải dẫn nhập cho "Tồn tại và thời gian" của Martin Heidegger

  26/01/2023 12:28

  BÙI VĂN NAM SƠN | Phần “Dẫn Nhập” này gồm hai chương. Chương 1 bàn về sự cần thiết, cấu trúc và sự ưu tiên của “câu hỏi về Tồn tại”. Chương 2 đi sâu vào “phương pháp” để có thể triển khai câu hỏi như thế, và vạch ra “lộ trình” tổng thể hay “dàn bài” của Tồn tại và Thời gian

TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC

 • Về các khái niệm thuần túy của giác tính hay về các phạm trù

  Về các khái niệm thuần túy của giác tính hay về các phạm trù

  30/01/2023 07:23

  PHÊ PHÁN LÝ TÍNH THUẦN TÚY | IMMANUEL KANT (1724-1804) BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải | Như đã nói nhiều lần, môn Lô-gíc học phổ biến trừu tượng hóa khỏi mọi nội dung của nhận thức

 • Chương II. Tri giác - Chú giải dẫn nhập (§§111-131)

  Chương II. Tri giác - Chú giải dẫn nhập (§§111-131)

  30/01/2023 06:48

  HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN | G. W. F. HEGEL (1770-1831) BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải | Từ Chương II này, phần Chú giải dẫn nhập, do khuôn khổ của nó, không thể tiếp tục đi vào phân tích chi ly như đã thử làm đối với Chương I, trái lại, tự giới hạn ở việc tóm tắt các ý chính

 • Chương II. Tri giác - Toát yếu (§§111-131)

  Chương II. Tri giác - Toát yếu (§§111-131)

  29/01/2023 22:16

  HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN | G. W. F. HEGEL (1770-1831) BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Sự xác tín cảm tính “muốn” nắm bắt “cái Này” trực tiếp, cá biệt, nhưng như đã thấy, đối tượng đúng thật của nó là cái phổ biến.

 • Về các chức năng logic của giác tính trong những phán đoán

  Về các chức năng logic của giác tính trong những phán đoán

  29/01/2023 20:29

  PHÊ PHÁN LÝ TÍNH THUẦN TÚY | IMMANUEL KANT (1724-1804) BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải | Nếu ta trừu tượng hóa mọi nội dung của một phán đoán nói chung và chỉ lưu ý đến mô thức đơn thuần của giác tính

Thuật ngữ triết học

Bản tin triết học

 • Sự khốn cùng của triết học

  Sự khốn cùng của triết học

  26/01/2023 09:11

  KARL MARX (1818-1883) | In theo bản in xuất bản năm 1847, có lưu ý đến những chỗ sửa lại trong những lần xuất bản bằng tiếng Đức năm 1885 và năm 1892, và trong lần xuất bản bằng tiếng Pháp năm 1896 Nguyên văn là tiếng Pháp

 • Tuyên ngôn Đảng Cộng sản

  Tuyên ngôn Đảng Cộng sản

  25/01/2023 09:20

  KARL MARX (1818-1883) và PHRIEDRICH ENGELS (1820-1895) | Bản dịch của NXB. CHÍNH TRỊ QUỐC GIA || §I. Tư sản và vô sản §II. Những người vô sản và những người cộng sản §III. Văn học xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa

 • Tình cảnh giai cấp lao động ở Anh - Mục lục

  Tình cảnh giai cấp lao động ở Anh - Mục lục

  02/01/2023 19:19

  PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Tình cảnh của công nhân trước cuộc cách mạng công nghiệp. - Máy kéo sợi gien-ny. - Sự xuất hiện của giai cấp vô sản công nghiệp và nông nghiệp. - Máy dệt sợi nhỏ, máy mun, khung cửi máy, máy hơi nước.

 • Nhập môn triết học chính trị - Mục lục

  Nhập môn triết học chính trị - Mục lục

  31/12/2022 23:14

  JOHNATHAN WOLFF (Giáo sư Triết học tại Đại học University College London) || Có lẽ không có cuốn sách nhập môn nào tốt hơn thuộc loại này … một sự miêu tả rõ ràng và hấp dẫn cho bộ môn triết học chính trị trong trường đại học ngày nay.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt