TÍNH SIÊU VIỆT CỦA TỰ NGÃ

TÍNH SIÊU VIỆT CỦA TỰ NGÃ

Tên sách: Tính siêu việt của Tự ngã: Phác thảo một lối mô tả hiện tượng học

Tác giả: Jean-Paul Sartre

Dịch giả: Đinh Hồng Phúc

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 156

Đối tượng: Sinh viên ngành Triết học và những người yêu thích triết học
 • Việt Nam một lịch sử chuyển giao văn hóa
 • Thuyết Khắc kỷ
 • Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống
 • Từ điển triết c Kant
 • Từ điển triết học Hegel
 • Đọc ở bậc đại học
 • 50 Ý tưởng triết học
 • Triết học - tất cả những điều cần biết để thông thạo bộ môn này
 • Chủ nghĩa hiện sinh - Dẫn luận ngắn
 • Tư duy biện luận dành cho sinh viên
 • Hành trình của Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hóa
 • Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản của Jean-Paul Sartre
 • Một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người
 • Bi kịch
 • Các quy tắc của phương pháp xã hội học

Chuyên đề triết học

 • Giới hạn và mở rộng các khái niệm; Các khái niệm loài và các khái niệm giống

  Giới hạn và mở rộng các khái niệm; Các khái niệm loài và các khái niệm giống

  16/04/2023 19:38

  "LÔGIC HỌC" | GORKI | Trong thực tế tư duy, chúng ta thường hay phải chuyển từ khái niệm có ngoại diên này sang một khái niệm có ngoại diên khác và chỉ là một bộ phận trong ngoại diên của khái niệm xuất phát.

 • Những khái niệm đơn nhất, những khái niệm chung và những khái niệm tập hợp

  Những khái niệm đơn nhất, những khái niệm chung và những khái niệm tập hợp

  16/04/2023 14:21

  "LÔGIC HỌC" | GORKI | Về mặt ngoại diên, tất cả những khái niệm được chia thành những khái niệm đơn nhất và những khái niệm chung. Những khái niệm đơn nhất là những khái niệm mà ngoại diên chỉ chứa một sự vật.

 • Nội hàm và ngoại diên của khái niệm

  Nội hàm và ngoại diên của khái niệm

  16/04/2023 13:53

  "LÔGIC HỌC" | GORKI | Nội hàm của khái niệm là tập hợp những dấu hiệu của các sự vật hay các hiện tượng được phản ánh trong khái niệm. Như vậy, trong nội hàm của khái niệm có chứa những dấu hiệu riêng biệt, bản chất

 • Khái niệm và từ

  Khái niệm và từ

  15/04/2023 22:34

  "LÔGIC HỌC" | GORKI | Khái niệm liên hệ hết sức mật thiết với từ. Về nguyên tắc, khái niệm được hình thành trên cơ sở những từ xác định mà ta đã biết ý nghĩa của chúng. Từ gắn chặt với một khái niệm nhất định đồng thời lại là cái biểu hiện khái niệm.

TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC

 • Tính riêng biệt của mâu thuẫn

  Tính riêng biệt của mâu thuẫn

  17/04/2023 23:28

  "BÀN VỀ MÂU THUẪN" | MAO TRẠCH ĐÔNG (1893-1976) | Mâu thuẫn tồn tại trong quá trình phát triển của tất cả mọi sự vật, mâu thuẫn quán xuyến từ đầu đến cuối quá trình phát triển của mỗi một sự vật, đó là tính phổ biến và tính tuyệt đối của mâu thuẫn,

 • Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương XIII

  Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương XIII

  15/04/2023 10:42

  "ĐẠO ĐỨC HỌC CỦA NICOMAQUE" | "Q.1. ĐIỀU THIỆN VÀ HẠNH PHÚC" | ARISTOTLE (384-322 TCN) | Vì hạnh phúc là một hoạt động của tâm hồn phù hợp với một đức hạnh hoàn-toàn, chúng ta hãy nghiên cứu về đức hạnh.

 • Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương XII

  Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương XII

  15/04/2023 10:33

  "ĐẠO ĐỨC HỌC CỦA NICOMAQUE" | "Q.1. ĐIỀU THIỆN VÀ HẠNH PHÚC" | ARISTOTLE (384-322 TCN) | Sau khi đã trình bày những chi tiết rõ-ràng ấy, chúng ta hãy xét xem hạnh-phúc có thuộc về hạng những cái đáng khen

 • Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương XI

  Đạo đức học của Nicomaque. Quyển 1. Chương XI

  14/04/2023 23:00

  ĐẠO ĐỨC HỌC CỦA NICOMAQUE" | "Q.1. ĐIỀU THIỆN VÀ HẠNH PHÚC" | ARISTOTLE (384-322 TCN) | Chúng ta hãy bằng lòng với định nghĩa ấy về vấn đề ấy. Còn các biến-cố bất-kỳ xúc-phạm đến con cháu và tất cả thân-hữu của chúng ta

Thuật ngữ triết học

 • Khái niệm Biện chứng pháp trong triết học Kant

  Khái niệm Biện chứng pháp trong triết học Kant

  13/02/2023 13:39

  HOWARD CAYGEL ĐINH HỒNG PHÚC dịch | Nội dung của môn Lôgíc học siêu nghiệm trong PPLTTT được chia thành hai đề mục: “Phân tích pháp” và “Biện chứng pháp”. Phân tích pháp tháo rời những công việc có tính hình thức của giác tính và lý tính thành những yếu tố

 • Khái niệm 'Bản thể' trong triết học Hegel

  Khái niệm "Bản thể" trong triết học Hegel

  11/02/2023 13:51

  MICHAEL INWOOD | CÙ NGỌC PHƯƠNG dịch | Chữ Substanz đã đi vào tiếng Đức thời Trung đại từ chữ La-tinh substantia, đến lượt nó, substantia bắt nguồn từ động từ substare (“đứng dưới, ở dưới, có mặt”). Nghĩa gốc của nó vì thế giống với nghĩa gốc của chữ “SUBJECT”

 • Khái niệm phép biện chứng của Hegel

  Khái niệm phép biện chứng của Hegel

  08/02/2023 09:08

  MICHAEL INWOOD | CÙ NGỌC PHƯƠNG dịch | Dialektik xuất phát từ chữ dialektikē (technē) của tiếng Hy Lạp, chữ này đến từ động từ dialegesthai, nghĩa là “đối thoại”, nguyên nghĩa là “nghệ thuật đối thoại”, nhưng thường được Plato sử dụng cho phương pháp triết học đúng đắn.

 • Thuật ngữ Hy Lạp: Sophía / σοφία : minh triết, minh triết lý thuyết

  Thuật ngữ Hy Lạp: Sophía / σοφία : minh triết, minh triết lý thuyết

  15/11/2022 18:55

  Nghĩa ban đầu của chữ này gắn nó với nghề thủ công, xem Homer, Il. xv. 412; Hesiod, Các tác phẩm, 651 (so sánh Aristotle, Eth. Nich. vi, 1141a). Vào thời Herodotus, nó cũng bao hàm một loại tính ưu việt nào đó đậm chất lý thuyết hơn,

Bản tin triết học

 • GIÁO PHỤ

  GIÁO PHỤ

  16/02/2023 21:40

  Tác giả: JACQUES LIÉBAERT TRỞ VỀ NGUỒN xuất bản TẬP I : TỪ THẾ KỶ I ÐẾN THẾ KỶ IV. LỜI NÓI ÐẦU PHẦN I: SỰ KHAI SINH CỦA TƯ TƯỞNG GIÁO PHỤ

 • Sự khốn cùng của triết học

  Sự khốn cùng của triết học

  26/01/2023 09:11

  KARL MARX (1818-1883) | In theo bản in xuất bản năm 1847, có lưu ý đến những chỗ sửa lại trong những lần xuất bản bằng tiếng Đức năm 1885 và năm 1892, và trong lần xuất bản bằng tiếng Pháp năm 1896 Nguyên văn là tiếng Pháp

 • Tuyên ngôn Đảng Cộng sản

  Tuyên ngôn Đảng Cộng sản

  25/01/2023 09:20

  KARL MARX (1818-1883) và PHRIEDRICH ENGELS (1820-1895) | Bản dịch của NXB. CHÍNH TRỊ QUỐC GIA || §I. Tư sản và vô sản §II. Những người vô sản và những người cộng sản §III. Văn học xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa

 • Tình cảnh giai cấp lao động ở Anh - Mục lục

  Tình cảnh giai cấp lao động ở Anh - Mục lục

  02/01/2023 19:19

  PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Tình cảnh của công nhân trước cuộc cách mạng công nghiệp. - Máy kéo sợi gien-ny. - Sự xuất hiện của giai cấp vô sản công nghiệp và nông nghiệp. - Máy dệt sợi nhỏ, máy mun, khung cửi máy, máy hơi nước.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt