DANH MỤC TÁC GIẢ

Mấy lời nói đầu về bộ Lịch sử triết học phương Tây


MẤY LỜI NÓI ĐẦU

 

ĐẶNG THAI MAI (1902-1984)

 


Viện Nghiên cứu triết học Liên Xô. 1956. Lịch sử triết học phương Tây. Đặng Thai Mai dịch. Hà Nội: Nxb. Xây dựng.


 

"Lịch sử Triết học phương Tây" là một giáo trình do một số giáo sư Nga viết và viện Nghiên cứu Triết học Liên-xô xuất bản. Nhiệm vụ của giáo trình này là « dùng một hình thức giản dị, rất thông thường để giảng rõ lịch sử triết học qua các thời kỳ cổ đại, trung cổ và hiện đại bao quát cả tư tưởng triết học Nga ; giải thích tư tưởng theo lịch sử tranh đấu giữa các giai cấp và theo sự liên quan giữa tư tưởng và lịch sử phát triển của toàn thì khoa học. Giáo trình này nhằm trình bày những điều kiện lịch sử đã làm cho tư tưởng duy vật biện chứng có thểphát sinh và đồng thời nêu rõ những yếu tố mới mà Lénine và Staline đã đưa vào trong hệthống tư tưởng của Karl Marx ». Bộ sách này gồm tất có 10 chương chia ra như sau:

Chương I.- Triết học cổ đại do ô. Svetloff viết. 

Chương II.– Triết học trung cổ do ô. Drakhchenko viết.

Chương III.– Triết học dưới thời kỳ Văn hóa Phục hưng do ô. Drakhchenko viết.

Chương IV.-- Cuộc tranh đấu giữa tư tưởng duy tâm và duy vật vào khoảng thế kỷ thứ 17-18 do ô Petchner viết.

Chương V. – Triết học duy tâm cổ điển Đức do ô. Stiffkher viết.

Chương VI - Từ Hegel đến Feuerbach do ô. Broussinsky viết.

Chương VII.-- Học thuyết Marx và Engels do ông Stchécloff do ô. Lupol viết.

Chương VIII Triết học giai cấp sản từ cuối thế kỷ thứ 19 đến nay do ô. Grigorian viết.

Chương IX.– Lịch sử triết học nước Nga do ô. Balicheff viết.

Chuong X.- Địa vị Lénine và Staline trong tư tưởng triết học K. Marx do Stchécloff viết.

Tập Lịch sử triết học phương Tây đã có bản dịch ra Hoa văn của Vương-tử-Dã, do nhà in Bắc-cực xuất bản ở Thượng-hải tháng 10-1945.

Bản dịch ra Việt văn của chúng tôi căn cứ vào bản Hoa văn của Vương-tử-Dã. Trong tập này, chúng tôi chỉ dịch tóm chương đầu. Về « Lịch sử triết học Nga », và địa vị Lénine và Staline trong tư tưởng triết học K. Marx thì chúng tôi có ý tìm một cuốn sách khác để giới thiệu sau.

Trong bản dịch của Vương-tử-Dã, tên các tác giả Nga không hề viết bằng chữ la tinh. Nhờ có sự chỉ giáo của ông Nguyễn khánh Toàn, Thứ trưởng Bộ Giáo Dục, nên chúng tôi mới có thể tìm được tên các tác giả. Xin trân trọng cảm ơn.

ĐẶNG-THAI-MAI


Chương I. Tiểu mục I

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Nguyễn Văn Sang - 07:51 16/11/2023
Tồi có thể mua sách này như thế nào?
Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt