Siêu hình học

 • Khoa học Lôgic: Siêu hình học

  Khoa học Lôgic: Siêu hình học

  31/03/2020 13:55

  G.W.F. HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Tiền-giả định của Siêu hình học cổ truyền là tiền-giả định về một lòng tin ngây thơ nói chung, đó là: tư duy nắm bắt được những vật-tự thân, và những gì là đúng thật nơi sự vật chỉ [có thể] là những gì được suy tưởng mà thôi.

 • Siêu hình học đi đến đâu? (II)

  Siêu hình học đi đến đâu? (II)

  23/03/2020 00:33

  LÊ-TÔN-NGHIÊM || vì Siêu hình học ấy đã được thiết lập không những trên nền tảng vững chãi của Toán học, Đạo-đức học, và Nghệ thuật theo thị giác (như Whitehead nhận xét) mà còn được xây trên mấy ý niệm cốt yếu như Bản thể và Hữu thể

 • Siêu hình học đi đến đâu? (I)

  Siêu hình học đi đến đâu? (I)

  16/03/2020 10:35

  LÊ TÔN NGHIÊM || Thoạt nhìn Siêu-hình học hiện ra như một môn học rất hàm hồ: vừa có vẻ trang trọng, vừa có vẻ lố bịch, đáng phì cười. Vì nói đến Siêu-hình là nói tới một vấn đề và một môn học xem ra rất nghiêm nghị

 • Đơn tử luận như là siêu hình học

  Đơn tử luận như là siêu hình học

  18/02/2020 11:15

  JOHANNES HIRSCHBERGER (1900-1990) | Vũ Hoàng Lan Phương dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Nhắc đến Leibniz, ta ngay lập tức nghĩ đến khái niệm đơn tử (monad) của ông. Với khái niệm này, Leibniz đã tìm cách giải quyết vấn đề do định nghĩa về bản thể của Descartes gây ra.

 • Bản thể trong triết học Descartes

  Bản thể trong triết học Descartes

  14/02/2020 16:09

  JOHANNES HIRSCHBERGER (1900-1990) | Vũ Hoàng Lan Phương dịch || Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Triết học Descartes thực sự là một siêu hình học về bản thể, điều ta không nên bỏ qua trong những vấn đề nhận thức luận được thể hiện bởi cái Tôi tư duy. Đối với Descartes...

 • Thuyết duy tâm siêu nghiệm như là chìa khóa để giải quyết biện chứng vũ trụ học

  Thuyết duy tâm siêu nghiệm như là chìa khóa để giải quyết biện chứng vũ trụ học

  11/04/2018 11:26

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Không có gì được mang lại một cách hiện thực cho ta ngoài tri giác và sự tiến triển thường nghiệm từ tri giác này đến các tri giác có thể có khác.

 • Cách nhìn hoài nghi về các vấn đề vũ trụ học qua bốn ý niệm siêu nghiệm

  Cách nhìn hoài nghi về các vấn đề vũ trụ học qua bốn ý niệm siêu nghiệm

  05/04/2018 18:10

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Chúng ta sẵn sàng từ bỏ việc yêu cầu giải đáp các vấn đề trên đây theo cách giáo điều, nếu ta hiểu ngay từ đầu rằng, dù trả lời như thế nào, cách giáo điều chỉ làm tăng thêm sự bất tri của ta, dẫn ta từ sự mù mịt tối tăm này đến sự mù mịt tối tăm còn lớn hơn nữa

 • Về sự nhất thiết buộc lý tính thuần túy phải tìm ra giải đáp cho các vấn đề siêu nghiệm của chính nó

  Về sự nhất thiết buộc lý tính thuần túy phải tìm ra giải đáp cho các vấn đề siêu nghiệm của chính nó

  30/03/2018 10:09

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch || Cho rằng có thể giải quyết mọi vấn đề và trả lời mọi câu hỏi là sự khoác lác và tự cao vô lối, chỉ tự làm mất uy tín và sự đáng tin cậy trước người khác. Tuy nhiên, vẫn có những môn khoa học mà bản tính tự nhiên của nó là:

 • Về mối quan tâm của lý tính nơi sự tự mâu thuẫn này của nó

  Về mối quan tâm của lý tính nơi sự tự mâu thuẫn này của nó

  25/03/2018 20:48

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | Bùi Văn Nam Sơn dịch | Như vậy là chúng ta đã có toàn bộ diễn biến của các Ý niệm vũ trụ học và chúng không hề cho thấy có một đối tượng nào tương ứng với chúng được mang lại trong bất kỳ một kinh nghiệm khả hữu nào

 • Nghịch lý thứ tư giữa các ý niệm siêu nghiệm

  Nghịch lý thứ tư giữa các ý niệm siêu nghiệm

  07/03/2018 19:34

  Luận cứ thuần túy vũ trụ học chứng minh sự tồn tại của một Hữu thể tất yếu không thể bằng cách nào khác hơn là không đồng thời đi vào giải quyết câu hỏi liệu Hữu thể ấy là bản thân thế giới hay là một cái gì khác với thế giới.

 • Nghịch lý thứ ba giữa các ý niệm siêu nghiệm

  Nghịch lý thứ ba giữa các ý niệm siêu nghiệm

  06/03/2018 21:21

  Ý niệm này chỉ mới tạo nên khái niệm về tính tự khởi tuyệt đối của hành động như là cơ sở thực sự cho việc có thể quy cho (Imputabilität) tự do như là nguyên nhân cho một số loại đối tượng nhất định.

 • Nghịch lý thứ hai giữa các ý niệm siêu nghiệm

  Nghịch lý thứ hai giữa các ý niệm siêu nghiệm

  05/03/2018 10:36

  Người ta có thể dễ dàng làm hỏng sự chứng minh về tính tất yếu của cái đơn tố khi xem nó như là bộ phận cấu thành của mọi cái đa hợp có tính bản chất, và qua đó làm hỏng cả toàn bộ công việc của họ, nếu người ta dẫn chính đề này đi quá xa và muốn nó có giá trị cho mọi cái đa hợp mà không chịu phân biệt, như đã thường thực sự xảy ra.

 • Các nhận xét chung và kết luận về cảm năng học siêu nghiệm

  Các nhận xét chung và kết luận về cảm năng học siêu nghiệm

  04/03/2018 18:57

  Vậy đến đây, ta đã có được một trong các phần cần thiết để giải quyết vấn đề chủ yếu của Triết học-siêu nghiệm: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHỮNG MỆNH ĐỀ TỔNG HỢP TIÊN NGHIỆM CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC?, đó là các trực quan thuần túy tiên nghiệm: KHÔNG GIAN và THỜI GIAN, chính trong đó chúng ta

 • Giải thích [về không gian và thời gian]

  Giải thích [về không gian và thời gian]

  03/03/2018 15:43

  thời gian và không gian là hai nguồn nhận thức, từ đó ta có thể rút ra những nhận thức tổng hợp tiên nghiệm khác nhau, mà hàng đầu là Toán học đã mang lại điển hình rực rỡ về phương diện các nhận thức về không gian và về các quan hệ của không gian.

 • Về thời gian

  Về thời gian

  03/03/2018 15:15

  Thời gian không gì khác hơn là mô thức của giác quan bên trong, tức của trực quan về chính ta và về trạng thái bên trong [nội tâm] của ta. Vì thời gian không thể là một quy định của những hiện tượng bên ngoài; nó không có hình thể hay vị trí nào v.v.., trái lại thời gian xác định mối quan hệ giữa các biểu tượng của trạng thái nội tâm bên trong ta.

 • Về không gian

  Về không gian

  02/03/2018 14:31

  Không gian không gì khác hơn là mô thức cho mọi hiện tượng của giác quan bên ngoài; tức là, điều kiện chủ quan của cảm năng, chỉ nhờ đó trực quan bên ngoài mới có thể có được cho ta.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt