Tư tưởng Việt Nam

 • Bác cái thuyết văn minh vật chất và văn minh tinh thần

  Bác cái thuyết văn minh vật chất và văn minh tinh thần

  07/02/2015 12:45

  Cái tinh thần ở trong cõi văn học, họ hơn Đông phương; trong cõi chánh trị, họ hơn Đông phương; trong cõi kinh tế, họ hơn Đông phương… Ở đây tôi không có thể dẫn chứng ra cho hết, chỉ nói gọn một câu rằng: Nếu trong những cõi ấy mà cái tinh thần của Tây phương không hơn Đông phương, thì năm sáu chục năm nay người Đông phương còn chịu mất tiền sang Âu sang Mỹ du học làm gì?

 • Thánh hiền ta đời xưa chưa hề có tư tưởng dân chủ

  Thánh hiền ta đời xưa chưa hề có tư tưởng dân chủ

  31/01/2015 21:53

  Theo thực sự thì các nước phương Đông nầy từ xưa chưa hề có cái chế độ dân chủ vì chưa hề có cái tư tưởng dân chủ để mở đường. Bây giờ cái thuyết dân chủ ở bên Tây truyền sang, bổn phận người phương Đông là phải xét đoán nó, xem nó hay thì theo, nó dở thì đừng theo, lọ phải chưng chỗ tổ tiên mình cũng nghĩ được như họ ra làm chi cho thừa!

 • Di thảo Nguyễn Trường Tộ: Bàn về những tình thế lớn trong thiên hạ

  Di thảo Nguyễn Trường Tộ: Bàn về những tình thế lớn trong thiên hạ

  19/01/2015 08:26

  Tôi thường nghiên cứu sự thế trong thiên hạ mà biết rằng hòa với Pháp là thượng sách. Hơn nữa ở châu Âu việc võ bị chỉ có nước Pháp là đứng hạng nhất, hùng mạnh nhất không thua ai cả. Họ lại có tính khẳng khái, hiếu chiến, với uy phong của một quân đội có xe sắt.

 • Di thảo Nguyễn Trường Tộ: Về việc học thực dụng

  Di thảo Nguyễn Trường Tộ: Về việc học thực dụng

  03/01/2015 21:22

  NGUYỄN TRƯỜNG TỘ | Người phương Tây họ tùy theo tính chấp của con người mà bắt chước nhiều sự thực của tạo hóa, lấy chỗ sở đắc để di dưỡng tính tình, mà quy về đạo đức. Cho nên người dân cũng được nhiều thành tựu

 • Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ

  Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ

  14/12/2014 20:13

  Mai đây, khi chủ nghĩa tư bản phương Tây làm đổi thay phương Đông thì đấu tranh giai cấp có trở nên quyết liệt không ? Đại thể là có, nếu xét gương của Nhật Bản. Thật ra là có, vì sự tây phương hoá ngày càng tăng và tất yếu của phương Đông; - nói cách khác, chủ nghĩa Mác sẽ còn đúng cả ở đó. Dù sao thì cũng không thể cấm bổ sung "cơ sở lịch sử" của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở thời mình không thể có được.

 • Mấy suy nghĩ về lịch sử tư tưởng và tư tưởng Việt Nam

  Mấy suy nghĩ về lịch sử tư tưởng và tư tưởng Việt Nam

  09/12/2014 12:06

  Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, luôn luôn xảy ra quá trình nội sinh hóa các yếu tố ngoại sinh. Quá trình đó cũng chính là sự biến đổi các yếu tố tái cấu trúc hệ thống và xây dựng mô hình đa trị về giá trị. Có nghiên cứu những mặt này, ta mới thấy được đặc điểm cũng như sự phong phú của tư tưởng Việt Nam.

 • Nghiên cứu Khổng giáo, Lão giáo và Phật giáo

  Nghiên cứu Khổng giáo, Lão giáo và Phật giáo

  05/12/2014 21:25

  Triết học vốn có quan hệ mật thiết với cuộc sống, tức với tư tưởng và hoạt động của mỗi người, cho nên người có ý thức về cuộc sống của mình không thể không để ý đến những vấn đề của triết học. Từ khi tôi bắt đầu làm quen với chủ nghĩa Mác, tôi vẫn tiếp tục tìm hiểu những hệ thống triết học khác

 • Dân trí và Dân khí

  Dân trí và Dân khí

  30/03/2014 13:20

  Bàn vấn đề dân khí, chúng ta cần phải thấm thía bài học của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Hồ Chí Minh, ba nhân vật lớn tiếp sức nhau chấn hưng dân khí nước ta để có thắng lợi ngày hôm nay.

 • Dịch học Việt Nam cuối đời Nguyễn

  Dịch học Việt Nam cuối đời Nguyễn

  21/03/2014 11:45

  Bài tham luận này chỉ là bước đầu tìm hiểu Dịch học Việt Nam từ góc độ đối chiếu, văn bản, và lịch sử. Trước tiên, tôi khái quát về Dịch học Việt Nam từ khi Kinh Dịch được du nhập vào Việt Nam đầu đời Nguyễn (1802–1945), đồng thời giới thiệu vài học giả tiêu biểu cùng tác phẩm của họ, và nêu các đặc điểm của Dịch học Việt Nam.

 • Tư tưởng dân chủ của các nhà nho Duy Tân đầu thế kỷ XX

  Tư tưởng dân chủ của các nhà nho Duy Tân đầu thế kỷ XX

  23/02/2014 22:42

  Những lời kêu gọi thiết tha, nóng bỏng nhiệt tình yêu nước và cách mạng của các nhà nho duy tân lúc đó có sức lôi cuốn rất mạnh, đổi hẳn bộ mặt tinh thần của đất nước, xây dựng thành một phong trào quần chúng rộng rãi

 • Luận lý khí của Lê Quý Đôn

  Luận lý khí của Lê Quý Đôn

  03/11/2013 22:29

  Nho học vốn là truyền thống của văn hoá Trung Quốc, nó có ảnh hưởng sâu sắc đối với dân tộc Hoa Hạ. Nhưng từ sau thế kỷ XII - XIII, Tân Nho học Tống Minh, còn gọi là lý học Tống Minh, được khởi nguồn từ Trung Quốc, không chỉ là dòng chảy văn hoá, nghệ thuật chính của

 • Trả lời bài 'Cảnh cáo học phiệt' của Phan Khôi tiên sinh

  Trả lời bài "Cảnh cáo học phiệt" của Phan Khôi tiên sinh

  27/10/2013 22:23

  Trước hết chữ « học phiệt » đó của tiên sinh tự đặt ra nghĩa là gì? Tiên-sinh cho nước ta có một bọn « học-phiệt » tức cũng như nước Tàu có bọn « quân phiệt », là một hạng người cũng sao có học vấn, có tư-tưởng, nhưng phải cái tánh tự-cao, tự phụ quá, dường như muốn chuyên chế dư-luận chỉ lên mặt làm thầy người ta, chớ không chịu người ta chỉ trích đến mình.

 • Cảnh cáo các nhà 'học phiệt'

  Cảnh cáo các nhà "học phiệt"

  30/09/2013 14:11

  Sau khi tôi đọc bài của Trần Trọng Kim tiên sanh bàn với tôi về sự phê bình cuốn sách « Nho giáo », đăng ở Phụ nữ tân văn số 60, tôi rất lấy làm phục cái nhã độ của tiên sanh. Tôi lấy làm phục tiên sanh bao nhiêu, thì tôi càng mừng cho học giới nước ta có cơ khai phóng bấy nhiêu!

 • Luận về chánh học cùng tà thuyết

  Luận về chánh học cùng tà thuyết

  24/09/2013 01:21

  Rộng xét năm châu, trải xem lịch-sử, dọc ngang mấy vạn dặm, trên dưới mấy nghìn năm, từ đông đến tây, từ xưa đến nay, hễ nước nào khi vận nước cường tất là khi ấy trong nước chính-học sáng rệt, nước nào khi vận nước suy đốn, tất là khi ấy trong nước tà-thuyết lưu hành

 • Đông Kinh nghĩa thục và tư trào khải mông đầu thế kỷ XX

  Đông Kinh nghĩa thục và tư trào khải mông đầu thế kỷ XX

  21/09/2013 01:40

  Nước yếu dân hèn là do tư tưởng học thuật sai đường mà muốn cải biến tình hình thì phải bắt đầu từ giáo dục. Đó là một tư trào khải mông. Cùng với đòi hỏi thay đổi nền giáo dục, các nhà Nho duy tân đưa ra yêu cầu giải phóng trí tuệ, đòi tự do tư tưởng

 • Mấy lời bàn với Phan tiên sanh về Khổng giáo

  Mấy lời bàn với Phan tiên sanh về Khổng giáo

  19/09/2013 23:51

  trong báo Phụ nữ số 54 vừa rồi ông Phan Khôi có đăng một bài phê bình quyển Nho giáo của tôi. Ông lấy lời rất thanh nhã và thành thực mà bày tỏ cái ý kiến của ông và chỉ bảo những điều mà ông cho là tôi đã lầm, thật tôi lấy làm cảm tạ lắm.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt