Thuyết Duy tâm Đức

 • Khoa học Lôgíc: Khái niệm sơ bộ

  Khoa học Lôgíc: Khái niệm sơ bộ

  26/03/2020 14:53

  G.W.F. HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Đối với các khái niệm sơ bộ về triết học nói chung cũng như đối với mọi sự quy định được chứa đựng trong phần Khái niệm Sơ bộ này, điều có giá trị chung là: chúng đều là những sự quy định

 • Chú giải dẫn nhập: §1-18

  Chú giải dẫn nhập: §1-18

  25/03/2020 18:55

  BÙI VĂN NAM SƠN || Phần “Dẫn nhập” (§§1-18) đúc kết ở cao điểm là tiểu đoạn §18, do đó, chúng ta cần tập trung tìm hiểu tiểu đoạn then chốt này. Tiểu đoạn này giúp ta xác định vị trí của Khoa học Lôgíc trong tổng thể các “Khoa học triết học”

 • Chú giải dẫn nhập Lời tựa 3

  Chú giải dẫn nhập Lời tựa 3

  22/03/2020 12:33

  BÙI VĂN NAM SƠN || Lời Tựa III có giọng điệu còn gay gắt hơn cả hai Lời Tựa trước! Vị “chua chát” trong Lời Tựa này hé lộ phần nào tư thế phải lui về “phòng ngự” của Hegel, dù ông đang ở trên đỉnh cao của danh vọng và hết sức thành công

 • Bách khoa thư các khoa học triết học: Dẫn nhập

  Bách khoa thư các khoa học triết học: Dẫn nhập

  19/03/2020 09:08

  GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Triết học thiếu cái thuận lợi mà các ngành khoa học khác được hưởng đó là nó không thể tiền-giả định những đối tượng của mình như là được mang lại

 • Chú giải dẫn nhập Lời tựa 2

  Chú giải dẫn nhập Lời tựa 2

  18/03/2020 09:07

  BÙI VĂN NAM SƠN || Lời Tựa II được viết dài nhất trong ba Lời Tựa, có nội dung phong phú, phức tạp như là cương lĩnh tóm tắt của triết học Hegel, đồng thời mang nhiều ẩn ý và ám chỉ. Để tìm hiểu, ta nên đọc chậm rãi và thử từng bước “tháo rời” nó ra

 • Chú giải dẫn nhập cho Lời Tựa 1

  Chú giải dẫn nhập cho Lời Tựa 1

  16/03/2020 12:30

  BÙI VĂN NAM SƠN || Hegel đã viết ba Lời Tựa cho ba lần xuất bản của bộ Bách khoa thư (1817, 1827, 1830). Tính chất của ba Lời Tựa này được Hegel nói rõ trong Lời Tựa II. Theo ông, đó là việc “phải lên tiếng về những vấn đề vốn nằm bên ngoài

 • Lời tựa cho lần xuất bản thứ ba (1830)

  Lời tựa cho lần xuất bản thứ ba (1830)

  14/03/2020 21:15

  G.W.F. HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Trong lần xuất bản thứ ba này, chúng tôi đã cải tiến rất nhiều chỗ và nhất là đã cố gắng tăng cường sự rõ ràng và chính xác trong việc trình bày. Tuy nhiên, do mục đích của giáo trình này là một bộ cương yếu, nên văn phong của nó vẫn giữ nguyên tính cô đọng, hình thức và trừu tượng.

 • Lời tựa cho lần xuất bản thứ hai (1827)

  Lời tựa cho lần xuất bản thứ hai (1827)

  12/03/2020 18:23

  G.W.F. HEGEL (1770-1831) |BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Người đọc thành thạo sẽ tìm thấy trong ấn bản mới này nhiều phần đã được soạn lại và phát triển thêm nhiều quy định chi tiết hơn. | Khi soạn lại, tôi đã cố giảm nhẹ và rút bớt

 • Lời tựa cho lần xuất bản thứ nhất (1817)

  Lời tựa cho lần xuất bản thứ nhất (1817)

  11/03/2020 21:27

  GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770-1831) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || Nhu cầu cung cấp cho những người nghe một hướng dẫn để theo dõi các khóa giảng triết học của tôi là cơ hội trực tiếp nhất khiến tôi cho ra mắt tập sách

 • Mục lục Bách khoa thư các khoa học triết học

  Mục lục Bách khoa thư các khoa học triết học

  11/03/2020 20:58

  G. W. F. HEGEL | BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải || MỤC LỤC | Bách khoa thư các khoa học triết học”: Từ tham vọng hệ thống đến học thuyết về Chân lý và Tự do

 • Bách khoa thư các khoa học triết học: Từ tham vọng hệ thống đến học thuyết về chân lý và tự do (5)

  Bách khoa thư các khoa học triết học: Từ tham vọng hệ thống đến học thuyết về chân lý và tự do (5)

  08/03/2020 22:19

  BÙI VĂN NAM SƠN || - Khái niệm đồng nhất với Tự do, do đó, Tự do là kích thước trong đó Khái niệm tự triển khai, là một khẳng định thoạt nghe rất lạ lùng, thậm chí, đảo ngược cách hiểu thông thường

 • Bách khoa thư các khoa học triết học: Từ tham vọng hệ thống đến học thuyết về chân lý và tự do (4)

  Bách khoa thư các khoa học triết học: Từ tham vọng hệ thống đến học thuyết về chân lý và tự do (4)

  08/03/2020 22:09

  BÙI VĂN NAM SƠN || Tồn tại là vẻ ngoài, là “ánh tượng” (Schein); chân lý của Tồn tại là Bản chất, như là “Tồn tại đã đi vào trong mình hay đang tồn tại ở trong mình” (§112). Với một “định nghĩa” suông như thế, thật khó hiểu Hegel muốn nói gì!

 • Bách khoa thư các khoa học triết học: Từ tham vọng hệ thống đến học thuyết về chân lý và tự do (3)

  Bách khoa thư các khoa học triết học: Từ tham vọng hệ thống đến học thuyết về chân lý và tự do (3)

  08/03/2020 21:57

  BÙI VĂN NAM SƠN || “Tồn tại”, trong quan niệm thông thường, là tổng thể những gì đang hiện hữu, do đó, dường như có nội dung phong phú vô tận, và khái niệm “Tồn tại” là sâu và rộng hơn mọi khái niệm khác. Ngược lại, với Hegel,

 • Bách khoa thư các khoa học triết học: Từ tham vọng hệ thống đến học thuyết về chân lý và tự do (2)

  Bách khoa thư các khoa học triết học: Từ tham vọng hệ thống đến học thuyết về chân lý và tự do (2)

  08/03/2020 20:41

  BÙI VĂN NAM SƠN || Lôgíc học không chỉ bàn về khái niệm, phán đoán, suy luận như thông lệ mà cả về “sự sống”, “sự vật”, “hiện tượng”, “hiện thực”, “cơ giới luận”, “hóa học luận”, “mục đích luận”, “ý muốn” hay “ý chí”…

 • Bách khoa thư các khoa học triết học: Từ tham vọng hệ thống đến học thuyết về chân lý và tự do (1)

  Bách khoa thư các khoa học triết học: Từ tham vọng hệ thống đến học thuyết về chân lý và tự do (1)

  08/03/2020 19:39

  BÙI VĂN NAM SƠN || Hegel, ngay khi còn trẻ, đã có ý thức về “nhiệm vụ” phải xây dựng hệ thống triết học. Năm 1800, vừa tròn 30 tuổi, trước khi rời Frankfurt đi Jena để chính thức bắt đầu sự nghiệp triết học

 • Phê phán lý tính thuần túy

  Phê phán lý tính thuần túy

  28/03/2019 15:33

  JOHANNES HIRSCHBERGER (1900-1990) || Vũ Hoàng Lan Phương dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Phê phán lý tính thuần túy của Kant không phải hoàn toàn không có chỗ hàm hồ nước đôi. Ta phải liên tục tự hỏi rằng: Ta phải diễn giải về nó như thế nào?

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt