Triết học Đông phương

 • Đạo của Lão tử với tư tưởng học thuật Trung Quốc và phương Đông

  Đạo của Lão tử với tư tưởng học thuật Trung Quốc và phương Đông

  19/02/2020 22:22

  PHAN VĂN CÁC | Đạo vốn nghĩa là đường, đường đi, và ở thời Xuân Thu người ta đã dùng đạo để biểu thị quy luật vận hành của thiên tượng tự nhiên và chuẩn mực hành vi của con người xã hội, như nói thiên đạo, nhân đạo v.v.

 • Đạo giáo

  Đạo giáo

  19/02/2020 00:32

  PHAN NGỌC | Đạo giáo tìm cách tư biện về tính thống nhất giữa con người với vũ trụ. Những tìm tòi của nó là khá xa lạ với khoa học thực chứng. Nhưng nó đã đem đến những kết quả khả quan hết sức đáng chú ý về văn hóa học

 • Chữ ‘Đạo’ trong sách Lão tử qua lời giảng của giáo sư Cao Xuân Huy

  Chữ ‘Đạo’ trong sách Lão tử qua lời giảng của giáo sư Cao Xuân Huy

  15/03/2018 16:35

  Ở Phương Tây, Lão Tử được người ta biết đến vào thế kỷ XIX. Bản in đầu tiên là bản dịch của Rêmuyda. Sau bản đó, bản Pháp văn của Duyliiêng đã làm cho giới học thuật có nhiều suy nghĩ. Ở Đức, Hêghen cũng nghiên cứu Lão Tử rất kỹ. Ông cho rằng tư tưởng của Lão Tử là đại biểu cho tinh thần Đông phương cổ đại.

 • Nội dung cơ bản nhất của Nho giáo qua lịch sử của nó

  Nội dung cơ bản nhất của Nho giáo qua lịch sử của nó

  03/10/2016 18:34

  Lịch sử của Nho giáo lâu dài như thế, phong phú và phức tạo như thế. Dường như mỗi thời kỳ, mỗi thời đại đều có Nho giáo của nó. Nho giáo của mỗi thời kỳ, mỗi thời đại, lại chia ra làm nhiều khuynh hướng khác nhau, thậm chí trái nhau. Vậy tất phải có những tư tưởng gì là chung nhất, là cơ bản nhất, mà các học phái, các thời kỳ, các nhà Nho đều răm rắp theo, bằng không thì không có cái tên chung, cái thuyết chung là Nho giáo nữa.

 • Sự từ bỏ Truyền thống Thượng hiền trong Khổng giáo hiện đại

  Sự từ bỏ Truyền thống Thượng hiền trong Khổng giáo hiện đại

  16/07/2015 16:36

  Nhìn chung Khổng giáo hiện đại cho rằng nó cần phải cung cấp cho nền dân chủ chính trị Trung Quốc một sự biện minh bằng những khái niệm “triết học”, tức là một sự làm chứng siêu hình trong khuôn khổ nhân học chính trị, thậm chí đôi khi còn bao gồm cả các khái niệm về “Trời”.

 • Tư tưởng Nho gia và chủ nghĩa hậu hiện đại kiến tạo

  Tư tưởng Nho gia và chủ nghĩa hậu hiện đại kiến tạo

  31/01/2015 09:45

  John Cobb Nhỏ cho rằng “hệ tư tưởng Trung Quốc truyền thống có sức hấp dẫn rất mạnh đối với chủ nghĩa hậu hiện đại kiến tạo, nhưng chúng ta không thể hoàn toàn quy về nó”.

 • Quá trình phát triển của Tân Nho học hiện đại và tính phiến diện của nó

  Quá trình phát triển của Tân Nho học hiện đại và tính phiến diện của nó

  09/01/2015 22:14

  Luận thuyết “phục hưng Nho học” từng gây xôn xao một thời. Thời điểm ra đời của luận thuyết này có thể truy ngược lên từ cuộc luận chiến văn hóa Đông Tây thời kì Ngũ Tứ. Cuộc vận động văn hóa mới của phong trào Ngũ Tứ đã hô hào khẩu hiệu “Lật đổ điếm Khổng Tử”.

 • Đạo hiếu của người Trung Quốc thời xưa

  Đạo hiếu của người Trung Quốc thời xưa

  30/12/2014 16:44

  Đối với Khổng Tử, chữ hiếu là nền tảng triết lý của ông, nhưng các ý kiến của ông cho thấy rằng, đối với ông, đức tính này phải vượt lên trên sự hợp lý thông thường và phải được coi là một cái gì bất khả xâm phạm.

 • Khổng Tử và cuộc mưu cầu hạnh phúc nhân sinh

  Khổng Tử và cuộc mưu cầu hạnh phúc nhân sinh

  03/04/2014 23:01

  Những kinh nghiệm gian lao của tuổi thơ đã giúp ông nhận chân nỗi thống khổ của dân nghèo và ông bắt đầu suy tư sâu sắc về nó. Ông nhận thấy cái thế giới mà ông đang sống đang phân rã ghê gớm và vì thế rất cần có những đổi thay quyết liệt.

 • Truyền thống triết học Ấn Độ

  Truyền thống triết học Ấn Độ

  24/03/2014 11:02

  Một trong những nhân tố thống nhất và làm cho các trường phái triết học nhích lại gần nhau là niềm tin cho rằng: tri thức triết học không phải là mục đích tự thân, mà nó chỉ là một phương tiện để chuyển hóa nội tâm nhằm đạt tới giải thoát tức mukti hay nirvana (Niết bàn)

 • Đạo, Học và Chính trị trong học thuyết nhân văn Nho giáo cổ điển

  Đạo, Học và Chính trị trong học thuyết nhân văn Nho giáo cổ điển

  10/03/2014 14:56

  Sự khó khăn trong việc đạt đến một hiểu biết mang tính chất phân tích về chủ nghĩa nhân văn Nho giáo, một trong những truyền thống phức tạp nhất và có ảnh hưởng lớn nhất vẫn tiếp tục tồn tại tại Đông Á, chủ yếu là do các lĩnh vực quan tâm căn bản của Khổng Tử

 • Triết thuyết Vaisùesïika

  Triết thuyết Vaisùesïika

  21/10/2013 08:47

  Vaisùesïika là một từ ngữ phát xuất từ chữ visùesïa. Chúng ta có ít nhất hai giải thích về ý nghĩa chữ này. Trên tổng quát, visùesïa có nghĩa là dị biệt hay đặc thắng, cho thấy khuynh hướng phân tích của hệ phái này. Hậu quả của khuynh hướng phân tích dẫn nó đến một đa nguyên thực tại luận.

 • Có những quan niệm về con người cá nhân ở phương Đông không?

  Có những quan niệm về con người cá nhân ở phương Đông không?

  16/09/2013 23:49

  Không thể qui con người cá nhân phương Ðông thành một số đặc trưng đơn giản và thuần nhất. Không, chúng ta cần tránh lối làm quen thuộc là lập ra một sơ đồ khái quát về con người cá nhân phương Ðông, từ sơ đồ “không có con người cá nhân” đến sơ đồ “có một khuôn mẫu cá nhân” cứng nhắc

 • Triết thuyết Vedànta

  Triết thuyết Vedànta

  10/09/2013 10:39

  Vedànta, khởi thủy là một danh hiệu được chỉ cho các tập Upanishads, bộ phận cuối của Veda. Nội dung của danh từ này chỉ định cho cứu cánh hay cùng đích của tư tưởng Veda. Cùng đích đó như đã được chính các bộ Upanishads quy định, hướng tới con đường tri thức của chiêm nghiệm thay thế cho con đường tế tự.

 • Tư tưởng của Tây phương và Đông phương

  Tư tưởng của Tây phương và Đông phương

  08/08/2013 10:15

  Tôi muốn tỏ ra cho biết hai bên trái ngược nhau, không thể dung nhau mà thôi: Tây phương chuộng khoa học, Đông phương chuộng huyền học; Tây phương trọng tự chủ, Đông phương trọng thống thuộc; Tây phương quý tấn thủ, Đông phương quý an phận. Xem ba điều trên đây thì thấy ra hai cái tư tưởng Đông và Tây nó phản đối nhau như phương nam với phương bắc, như mặt trăng với mặt trời.

 • Sự hủy diệt của một trào lưu tư tưởng

  Sự hủy diệt của một trào lưu tư tưởng

  23/05/2013 13:28

  Từ trong lòng Tánh Không luận đi ra, người ta thử thay đổi các bình diện biểu lộ của nó, rồi qua những gì sẽ đạt được, trong lãnh vực suy lý cũng như trong lãnh vực sinh hoạt thực tế, luôn luôn có những tiếng nói nghe ra như những cơn gió rì rào giữa các sa mạc của hư vô: ý nghĩa của một cứu cánh nào đó - cũng suy lý hay của đời sống - như một ngôi sao trên bầu trời của sa mạc.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt