Triết học Đông phương

 • Đặc chất tư tưởng của các kinh điển

  Đặc chất tư tưởng của các kinh điển

  08/02/2023 08:37

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN | Cái tâm của chúng ta tuy bị phiền não trói buộc, che lấp, nhưng trong đó vẫn có đầy đủ đức tính của Như-lai, mà cái tâm tính đó dù Phật có ra đời hay không, nó cũng không thêm, không bớt

 • Các loại kinh điển mới và lịch trình thành lập

  Các loại kinh điển mới và lịch trình thành lập

  08/02/2023 08:29

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN | Nếu theo sự nghiên cứu lịch sử dịch kinh mà phán đoán thì những kinh điển kể trên được kết tập sau thời đại Long thụ, đó là điểm không còn nghi ngờ gì nữa.

 • Ý nghĩa sự kết tập những kinh điển chủ yếu của Đại thừa đương thời

  Ý nghĩa sự kết tập những kinh điển chủ yếu của Đại thừa đương thời

  08/02/2023 08:17

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN | Long thụ ra đời để chỉnh đốn và chú giải các kinh điển Đại Thừa, nên Đại Thừa đã có hệ thống và biểu hiện thành Giáo hội. Song, đứng về phương diện lý luận mà khảo sát thì trong các kinh điển Đại Thừa

 • Phật giáo quan của Long Thụ

  Phật giáo quan của Long Thụ

  08/02/2023 08:04

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN | Long Thụ đã lợi dụng những kinh điển Đại Thừa mà đương thời không còn lưu truyền để lập nên một phái Phật Giáo triết học, đồng thời cũng lại muốn gây cho những kinh điển Đại Thừa có một địa vị tương xứng

 • Những kinh điển và tư tưởng chủ yếu của Đại thừa trước thời đại Long Thụ

  Những kinh điển và tư tưởng chủ yếu của Đại thừa trước thời đại Long Thụ

  08/02/2023 07:51

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN | Long Thụ không phải là nhà biên tập kinh điển Đại Thừa, mà chỉ là nhà chú giải, lợi dụng những kinh điển Đại Thừa đã có từ trước để phát động một phong trào nghiên cứu Đại Thừa

 • Nguồn gốc và đặc chất của tư tưởng Đại thừa

  Nguồn gốc và đặc chất của tư tưởng Đại thừa

  08/02/2023 07:42

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN | Nếu đứng về phương diện hình thức mà nhận xét sự tiến triểncủa Phật Giáo, thì ta thấy đến thời đại Bộ phái Phật Giáo, tổ chức Phật Giáo đã khá hoàn bị.

 • Tu chứng luận

  Tu chứng luận

  07/02/2023 23:36

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN | Đối với Nguyên thủy Phật giáo, ta có thể nói rằng, tu hành và giải thoát luận trong sắc thái đặc biệt của Bộ phái Phật Giáo. Nguyên thủy Phật giáo quan tâm đến tất cả các vấn đề đạo đức thế gian

 • Hữu tình quan

  Hữu tình quan

  07/02/2023 23:29

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN | Đối với vấn đề thế giới quan, các bộ phái Phật Giáo đã có nhiều nhận xét rồi, đến như hữu tình quan (lấy nhân loại làm trung tâm) thì chỗ kiến giải của các phái lại càng khác nhau.

 • Phật Đà Quan

  Phật Đà Quan

  07/02/2023 23:23

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN | Đức Phật là người sáng lập đạo Phật, đồng thời cũng là một đề tài tối quan trọng trong lịch sử giáo lýcủa Phật Giáo. Theo một ý nghĩa nào đó ta có thể nói rằng sự phát triển về Phật Đà Quan là

 • Sự bất đồng vể lập trường chủ yếu giữa nguyên thủy Phật giáo và bộ phái Phật giáo

  Sự bất đồng vể lập trường chủ yếu giữa nguyên thủy Phật giáo và bộ phái Phật giáo

  07/02/2023 23:11

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN | ập trường của Nguyên thủy Phật giáo cho rằng hết thảy đều do tâm, nghĩa là căn cứ vào thái độ của tâm chủ trì thế nào để quyết định giá trị của vũ trụ.

 • Nguyên ủy của các bộ phái

  Nguyên ủy của các bộ phái

  07/02/2023 23:04

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN | Đức Phật nhập diệt tuy là một sự kiện vô cùng trọng đại đối với giáo đoàn Nguyên thủy Phật giáo, song thật ra, trong khoảng thời gian 45 năm hoằng hóa cho đến khi nhập diệt

 • Tổng quan học thuyết Lão Tử

  Tổng quan học thuyết Lão Tử

  07/02/2023 22:53

  Thu Giang NGUYỄN DUY CẦN | Đạo Đức Kinh, theo nhiều học giả Đông Phương cũng như Tây Phương, là một quyển sách thuộc về Tâm linh Đạo học, dành cho những người đi theo con đường Huyền Học và siêu thoát.

 • Tâm học triết lý của Mạnh tử

  Tâm học triết lý của Mạnh tử

  07/02/2023 13:06

  TRẦN TRỌNG KIM | Cái học uyên nguyên của Mạnh Tử là ở tâm học, trước sau chú trọng ở chữ tâm và chữ tính. Ông lý hội được lời Khổng Tử nói ở thiên Hệ từ trong Kinh Dịch rằng: 一陰一陽之謂道,繼之者善也,成之者性也” và ở sách Luận Ngữ rằng 性相近也,習相遠也” và

 • Đặc tính của tư tưởng Phật giáo

  Đặc tính của tư tưởng Phật giáo

  06/02/2023 23:17

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN | Nếu nói Phật Giáo có nhiều điểm giống với các tư tưởng phái đương thời, thì đặc tính của tư tưởngPhật Giáo ở chỗ nào? Đó là một câu hỏi tất nhiên phải được nêu lên.

 • Điểm tương đồng giữa tư tưởng Ấn Độ và tư tưởng Phật giáo

  Điểm tương đồng giữa tư tưởng Ấn Độ và tư tưởng Phật giáo

  06/02/2023 23:09

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN | Phật Giáo tuy siêu việt tất cả tư tưởng Ấn Độ, song Phật Giáo cũng phát sinh ở Ấn Độ, và như đã nói ở trên, tùy thời thích ứng với tư tưởng mà phát đạt, cho nên cũng có rất nhiều điểm tương đồng với tư tưởng Ấn Độ.

 • Địa vị lịch sử Phật giáo trong tư trào của Ấn Độ

  Địa vị lịch sử Phật giáo trong tư trào của Ấn Độ

  06/02/2023 22:31

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN || Trong lịch sử tư tưởng Ấn Độ, Phật Giáo là sản phẩm thuộc thời kỳ thứ tư. Thời kỳ thứ nhất là thời đại Lê-Câu-Vệ-Đà (Rg-veda - 1.500-1.000 trước T.L.) chuyên sùng bái các hiện trượng thiên nhiên

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt