Chủ nghĩa Marx

 • Đạo đức và pháp quyền. Chân lý vĩnh cửu

  Đạo đức và pháp quyền. Chân lý vĩnh cửu

  18/12/2022 16:30

  FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) | Chúng tôi không đưa ra đây những mẫu lấy từ cái mớ hổ lốn của những lời ba hoa nhạt nhẽo và những câu sấm truyền hồ đồ, tóm lại là từ những lời nhảm nhí thuần tuý mà suốt trong năm mươi trang sách ông Đuy-rinh hiến cho độc giả của mình,

 • Triết học về tự nhiên. Giới hữu cơ (hết)

  Triết học về tự nhiên. Giới hữu cơ (hết)

  18/12/2022 15:59

  FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) | Tất cả các thể hữu cơ, trừ những thể đơn giản nhất, đều gồm những tế bào cấu thành, tức là những hòn an-bu-min nhỏ, chỉ nhìn thấy khi được phóng đại lên rất nhiều, và có một nhân tế bào ở bên trong

 • Triết học về tự nhiên. Giới hữu cơ

  Triết học về tự nhiên. Giới hữu cơ

  18/12/2022 10:06

  FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) | "Từ cơ học về sức ép và sức đẩy cho đến mối liên hệ giữa những cảm giác và những tư tưởng có một trình tự thống nhất và duy nhất của những nấc trung gian".

 • Triết học về tự nhiên. Thiên thể học, vật lý học, hóa học

  Triết học về tự nhiên. Thiên thể học, vật lý học, hóa học

  18/12/2022 09:29

  FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) | Số lượng vàng hiện có trong vũ trụ là luôn luôn không thay đổi và cũng giống như vật chất nói chung, không thể tăng thêm hay bớt đi

 • Ông Đuy-rinh hứa những gì

  Ông Đuy-rinh hứa những gì

  18/12/2022 08:56

  FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) || Ngay từ trang đầu, ông Đuy-rinh tự giới thiệu mình là "người đòi quyền đại biểu cho lực lượng ấy" (triết học) "trong thời của mình và trong thời kỳ phát triển sắp tới có thể thấy được của triết học". Như vậy, ông ta tự xưng là nhà triết học chân chính duy nhất của hiện tại và của một tương lai "có thể thấy được".

 • Chống Đuy-rinh - Nhận xét chung

  Chống Đuy-rinh - Nhận xét chung

  17/12/2022 21:48

  FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) | cùng với nền triết học Pháp thế kỷ XVIII và tiếp theo sau nó, nền triết học mới ở Đức đã ra đời và đã đạt tới đỉnh cao nhất của nó, thể hiện ở Hê-ghen. Công lao lớn nhất của nó là đã quay trở lại phép biện chứng, coi đó là hình thức cao nhất của tư duy

 • Triết học về tự nhiên. Thời gian và không gian

  Triết học về tự nhiên. Thời gian và không gian

  17/12/2022 20:37

  FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) | Cái vĩnh cửu trong thời gian, cái vô tận trong không gian là ở chỗ, ở đây không có điểm tận cùng về một phía nào cả, cả ở đằng trước lẫn ở đằng sau, cả ở trên lẫn ở dưới, cả ở bên phải lẫn bên trái.

 • Đồ thức luận về vũ trụ

  Đồ thức luận về vũ trụ

  17/12/2022 19:55

  FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) | Bằng cách nào mà từ tính duy nhất của tồn tại chúng ta tới được tính thống nhất của tồn tại? Bằng cách là nói chung, chúng ta hình dung sự tồn tại ấy. Một khi chúng ta đem tư duy thống nhất của chúng ta giăng ra

 • Đạo đức và pháp quyền - Tự do và tất yếu

  Đạo đức và pháp quyền - Tự do và tất yếu

  17/12/2022 19:21

  FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) | Người ta không thể bàn về đạo đức và pháp quyền mà lại không nói đến vấn đề gọi là tự do ý chí, lương tri của con người, quan hệ giữa tất yếu và tự do

 • Phép biện chứng - Phủ định của phủ định

  Phép biện chứng - Phủ định của phủ định

  17/12/2022 16:04

  FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) | Sự phủ định của phủ định giữ vai trò như thế nào, trong tác phẩm của Mác? Ở trang 791 và các trang sau Mác tập hợp những kết luận

 • Phép biện chứng. Lượng và chất

  Phép biện chứng. Lượng và chất

  17/12/2022 11:43

  FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) || Tư tưởng chứa đựng trong hai đoạn trích dẫn ở trên, tóm tắt lại trong mệnh đề: mâu thuẫn = vô nghĩa, và do đó, nó không thể có trong thế giới hiện thực được.

 • Quan niệm 'Cơ giới' về tự nhiên

  Quan niệm "Cơ giới" về tự nhiên

  16/12/2022 18:50

  FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) | Điều đáng buồn cười nhất là việc coi hai từ "duy vật chủ nghĩa" và "cơ giới luận" là như nhau thì lại xuất phát từ Hê-ghen là người muốn hạ uy tín của chủ nghĩa duy vật

 • [Những hình thức vận động của vật chất. Phân loại các ngành khoa học]

  [Những hình thức vận động của vật chất. Phân loại các ngành khoa học]

  16/12/2022 18:19

  FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) || Causa Finalis - vật chất và sự vận động cố hữu của vật chất. Vật chất ấy không phải là một sự trừu tượng. Ngay ở trên mặt trời, mỗi vật chất cá biệt đã bị phân giải và không khác nhau về tác dụng.

 • Sự đối lập giữa quan điểm duy vật và quan điểm duy tâm

  Sự đối lập giữa quan điểm duy vật và quan điểm duy tâm

  15/12/2022 14:32

  KARL MARX (1818-1883) và PHRIEDRICH ENGELS (1820-1895) | Bản dịch của NXB. CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

 • Hệ tư tưởng Đức - Lời tựa

  Hệ tư tưởng Đức - Lời tựa

  14/12/2022 09:18

  KARL MARX (1818-1883) và PHRIEDRICH ENGELS (1820-1895) | Bản dịch của NXB. CHÍNH TRỊ QUỐC GIA || Cho đến nay, con người luôn luôn tạo ra cho mình những quan niệm sai lầm về bản thân, về mình hiện nay đang là như thế

 • Marcuse và chủ nghĩa Marx của Mỹ

  Marcuse và chủ nghĩa Marx của Mỹ

  05/12/2022 23:07

  WILLIAM MCBRIDE | VIỄN PHỐ dịch || Dựa trên 2 chủ đề của Đại hội Triết học Thế giới tại Athens năm 1913, tức là lý luận phê phán của trường phái Frankfurt và chủ nghĩa Marx của nước Mỹ, tôi muốn làm cái công việc

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt