Chủ nghĩa Marx

 • Sự bóc trần những bí mật của khoa kinh tế chính trị

  Sự bóc trần những bí mật của khoa kinh tế chính trị

  23/01/2023 21:44

  CÁC MÁC (1818-1883) | a) Sự bóc trần về mặt lý luận những bí mật của khoa kinh tế chính trị Sự bóc trần thứ nhất: Sự giàu có thường dẫn đến chỗ hoang phí, hoang phí dẫn đến phá sản

 • Sự bóc trần bí mật của sự giải phóng phụ nữ, hay là Lu-i-dơ Mô-ren

  Sự bóc trần bí mật của sự giải phóng phụ nữ, hay là Lu-i-dơ Mô-ren

  23/01/2023 21:28

  CÁC MÁC (1818-1883) | Những nghị luận của Rô-đôn-phơ thậm chí cũng không thể mở rộng đến mức đặt bản thân quan hệ chủ tớ trước sự phê phán anh minh của mình. Là một kẻ thống trị nhỏ, Rô-đôn-phơ là một đại vệ sĩ của quan hệ đó.

 • Sự bóc trần cái bí mật về sự lợi dụng dục vọng của con người, hay là Clê-măng Đác-vin

  Sự bóc trần cái bí mật về sự lợi dụng dục vọng của con người, hay là Clê-măng Đác-vin

  23/01/2023 08:52

  CÁC MÁC (1818-1883) | Cho tới đây Rô-đôn-phơ chỉ hạn chế ở chỗ thưởng điều thiện, phạt điều ác theo phương thức của mình. Bây giờ bằng một ví dụ, chúng ta có thể thấy ông ta lợi dụng sự say mê như thế nào, ông ta làm cho "bản tính

 • Bí mật bị bóc trần của những quan điểm

  Bí mật bị bóc trần của những quan điểm

  23/01/2023 08:39

  CÁC MÁC (1818-1883) | Một trong những cái bí mật chủ yếu của sự phê phán có tính phê phán là "quan điểm" và việc dùng quan điểm để nhận xét quan điểm. Trước mắt nó, mỗi người cũng như mỗi sản phẩm tinh thần đều trở thành những quan điểm.

 • Việc xoá bỏ sự dã man trong văn minh và sự thiếu pháp luật trong Nhà nước

  Việc xoá bỏ sự dã man trong văn minh và sự thiếu pháp luật trong Nhà nước

  20/01/2023 23:30

  CÁC MÁC (1818-1883) | Phương pháp dự phòng của pháp luật nhằm xoá bỏ tội lỗi và do đó sự dã man trong văn minh là "sự quản chế của nhà nước đối với con cái của tội phạm bị xử tử hình

 • Sự bóc trần những bí mật của luật pháp: b) Thưởng và phạt sự xét xử song trùng

  Sự bóc trần những bí mật của luật pháp: b) Thưởng và phạt sự xét xử song trùng

  19/01/2023 16:29

  CÁC MÁC (1818-1883) | Ông Rô-đôn-phơ đã vạch ra một thứ lý luận mới dùng việc thưởng người thiện và phạt kẻ ác để duy trì xã hội. Xét theo quan điểm không phê phán thì thứ lý luận này chẳng phải là cái gì khác hơn là lý luận của xã hội hiện đại.

 • Sự bóc trần những bí mật của luật pháp: a) Thầy giáo, hay là lý luận mới về hình phạt

  Sự bóc trần những bí mật của luật pháp: a) Thầy giáo, hay là lý luận mới về hình phạt

  18/01/2023 22:43

  CÁC MÁC (1818-1883) | Thày giáo là một tội phạm có thể chất mạnh như Héc-quyn và có nghị lực tinh thần dồi dào. Xét theo trình độ giáo dục thì y là một người có học thức và có giáo dục. Là một lực sĩ tính nóng như lửa, y xung đột với

 • Anh đồ tể biến một cách phê phán thành con chó, hay là anh Dao Bầu

  Anh đồ tể biến một cách phê phán thành con chó, hay là anh Dao Bầu

  17/01/2023 22:07

  CÁC MÁC (1818-1883) | Thuần phục được đứa con thô bạo của tự nhiên như thế thật là tài tình! Dao bầu đã nêu lên bí mật sâu kín nhất của sự chuyển biến có tính phê phán của hắn, khi hắn thú thật

 • Cuộc chu du thế giới và sự biến hình của sự phê phán có tính phê phán

  Cuộc chu du thế giới và sự biến hình của sự phê phán có tính phê phán

  17/01/2023 21:55

  CÁC MÁC (1818-1883) | Trong cuộc chu du thế giới, Rô-đôn-phơ, ông hoàng Giê-rôn-stanh, đã chuộc lại được hai tội ác: tội ác của cá nhân ông ta và tội ác của sự phê phán có tính phê phán. Trong cuộc cãi nhau kịch liệt với bố, ông đã vung gươm lên

 • Quần chúng phê phán - không có tính phê phán, hay là 'sự phê phán' và 'nhóm Béc-lin'

  Quần chúng phê phán - không có tính phê phán, hay là "sự phê phán" và "nhóm Béc-lin"

  15/01/2023 10:24

  CÁC MÁC (1818-1883) | Sự phê phán có tính phê phán không thể tự mô tả thành mặt đối lập bản chất và do đó đồng thời cũng không thể tự mô tả thành đối tượng bản chất của loài người có tính quần chúng

 • Ơn trên ban cho quần chúng

  Ơn trên ban cho quần chúng

  15/01/2023 10:07

  CÁC MÁC (1818-1883) | Quan hệ căng thẳng giữa quần chúng và sự phê phán chỉ biểu hiện ở anh ta dưới hình thức mục ca. Cả hai cực của sự đối lập có tính lịch sử toàn thế giới giữ mối quan hệ thiện ý và lịch sử, do đó rất công khai.

 • Quần chúng 'dễ xúc cảm' và 'khao khát được cứu vớt'

  Quần chúng "dễ xúc cảm" và "khao khát được cứu vớt"

  15/01/2023 09:43

  PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Sự phê phán của người Pháp và người Anh không phải là thứ nhân cách trừu tượng, ở thế giới bên kia, đứng ngoài nhân loại, nó là hoạt động thực sự có tính người của những cá nhân, thành viên tích cực của xã hội, biết đau khổ

 • Thái độ của giai cấp tư sản đối với giai cấp vô sản

  Thái độ của giai cấp tư sản đối với giai cấp vô sản

  14/01/2023 19:54

  PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Giai cấp tư sản mà tôi nói trong chương này bao gồm cả cái gọi là tầng lớp quý tộc bởi vì nó là giai cấp có đặc quyền, một tầng lớp quý tộc so với giai cấp tư sản chứ không phải so với giai cấp vô sản.

 • Giai cấp vô sản nông nghiệp

  Giai cấp vô sản nông nghiệp

  14/01/2023 19:20

  PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Trong phần "Lời mở đầu" chúng ta đã thấy tầng lớp tiểu nông cũng bị phá sản đồng thời với giai cấp tiểu tư sản và những người lao động trước kia vẫn sống dễ chịu, bởi vì sự kết hợp tồn tại trước kia

 • 'Quần chúng sắt đá' và 'Quần chúng không thoả mãn'

  "Quần chúng sắt đá" và "Quần chúng không thoả mãn"

  13/01/2023 22:26

  CÁC MÁC (1818-1883) | Trái tim khắc nhiệt, tính sắt đá và sự không tin mù quáng của quần chúng có một đại biểu kiên định hơn. Vị đại biểu này nói về "sự giáo dục triết học Hê-ghen thuần tuý của nhóm Béc-lin".

 • Giai cấp vô sản công nghiệp mỏ

  Giai cấp vô sản công nghiệp mỏ

  13/01/2023 22:14

  PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Bây giờ, chúng ta hãy nghiên cứu những hậu quả tai hại mà phương pháp khai thác mỏ hiện nay đã tạo nên, rồi độc giả sẽ phán đoán xem có thể có tiền lương nào đền bù được những nỗi khốn khổ mà công nhân phải chịu đựng.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt