Chủ nghĩa Marx

 • Giai cấp vô sản công nghiệp

  Giai cấp vô sản công nghiệp

  03/01/2023 19:15

  PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu các bộ phận khác nhau của giai cấp vô sản theo trình tự phát sinh của chúng trong quá trình lịch sử vừa phác hoạ trên đây. Những người vô sản đầu tiên xuất hiện trong công nghiệp

 • Tình cảnh giai cấp lao động ở Anh. Lời nói đầu

  Tình cảnh giai cấp lao động ở Anh. Lời nói đầu

  02/01/2023 21:41

  PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Lịch sử giai cấp công nhân Anh bắt đầu từ nửa thứ hai của thế kỷ XVIII, cùng với việc phát minh ra máy hơi nước và những máy làm bông. Như ta đã biết, những phát minh ấy đã gây nên một bước nhảy vọt

 • Tình cảnh giai cấp lao động ở Anh. Lời tựa

  Tình cảnh giai cấp lao động ở Anh. Lời tựa

  02/01/2023 19:45

  PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Tình cảnh giai cấp công nhân là cơ sở thực tế và là xuất phát điểm của mọi phong trào xã hội hiện đại, bởi vì nó là biểu hiện sâu sắc nhất và rõ rệt nhất của những tai họa xã hội của chúng ta hiện nay.

 • Gửi các giai cấp lao động đại Bri-ten

  Gửi các giai cấp lao động đại Bri-ten

  02/01/2023 19:29

  PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Tôi xin tặng các bạn tác phẩm này, trong đó tôi cố gắng trình bày cho đồng bào nước Đức tôi một bức tranh trung thực về tình cảnh, về những nỗi đau khổ, và

 • Hin-rích, số 1. Những điều ám chỉ bí mật về chính trị, chủ nghĩa xã hội và triết học

  Hin-rích, số 1. Những điều ám chỉ bí mật về chính trị, chủ nghĩa xã hội và triết học

  02/01/2023 10:01

  CÁC MÁC (1818-1883) | "Chính trị"! Bản thân sự tồn tại của từ này trong các bài giảng của giáo sư Hin-rích39 cũng làm cho sự phê phán tuyệt đối nổi giận thật sự.

 • Vấn đề Do Thái số 1. Cách đặt vấn đề

  Vấn đề Do Thái số 1. Cách đặt vấn đề

  01/01/2023 18:27

  CÁC MÁC (1818-1883) | Ông Bru-nô đã lẫn lộn nhà nước với nhân loại, nhân quyền với bản thân con người, sự giải phóng chính trị với sự giải phóng con người, thì tất nhiên là phải suy nghĩ, và nếu không thì cũng phải tưởng tượng

 • Cuộc chinh phạt thứ nhất của sự phê phán tuyệt đối

  Cuộc chinh phạt thứ nhất của sự phê phán tuyệt đối

  01/01/2023 10:46

  CÁC MÁC (1818-1883) | Sai lầm của Hê-ghen là ở chỗ ông đã phạm hai sự không triệt để: một là ông tuyên bố triết học là sự tồn tại hiện có của tinh thần tuyệt dối, nhưng đồng thời lại không chịu coi cá nhân nhà triết học hiện thực là

 • Trật tự thế giới của 'những bí mật của thành Pa-ri'

  Trật tự thế giới của "những bí mật của thành Pa-ri"

  31/12/2022 23:57

  CÁC MÁC (1818-1883) || Khi ông Sê-li-ga nói rằng ông muốn chuyển sang "sự tái hiện về mặt triết học" của sự kiện có tính chất anh hùng ca thì chúng ta phải coi đó là sự thú nhận thực sự, là sự bóc trần cái bí mật có tính phê phán của ông.

 • Bồ câu cái (Ri-gô-lét)

  Bồ câu cái (Ri-gô-lét)

  31/12/2022 23:50

  CÁC MÁC (1818-1883) | Lời giải đáp tư biện: Giả thử ta có sáu loại động vật như sư tử, rắn, cá mập, bò, ngựa và chó xồm. Chúng ta trừu tượng từ sáu loại động vật đó ra phạm trù "động vật nói chung

 • 'Cái bí mật - giễu cợt'

  "Cái bí mật - giễu cợt"

  31/12/2022 16:54

  CÁC MÁC (1818-1883) | Phép biện chứng thiêng liêng biến "ông già lẩn thẩn và không may" thành một "người khoẻ mạnh" theo một nghĩa siêu hình của danh từ bằng cách cho rằng ông đóng vai vòng khâu rất đáng kính trọng

 • 'Bí mật của sự ngay thẳng và sự thành kính'

  "Bí mật của sự ngay thẳng và sự thành kính"

  31/12/2022 16:38

  CÁC MÁC (1818-1883) | Ông Sê-li-ga biến đạo Cơ Đốc thành một đức tính cá nhân, thành "sự thành kính" và biến đạo đức thành một đức tính cá nhân khác, thành "sự ngay thẳng". Ông ta hợp nhất hai đức tính đó trong một cá nhân

 • 'Bí mật của xã hội có giáo dục'

  "Bí mật của xã hội có giáo dục"

  31/12/2022 16:17

  CÁC MÁC (1818-1883) | Muốn biến xã hội quý tộc thành điều "bí mật", ông Sê-li-ga tìm cách nhớ vào một số lần suy nghĩ để giải thích ý nghĩa của giáo dục. Ông gán trước cho xã hội quý tộc cả một loạt tính chất mà không ai thấy nó có, để sau đó phát hiện một cái "bí mật" là xã hội quý tộc không có những tính chất đó

 • Bí mật của kết cấu tư biện

  Bí mật của kết cấu tư biện

  31/12/2022 15:49

  CÁC MÁC (1818-1883) | Trong sự trình bày của ông Sê-li-ga, những bí mật của kết cấu tư biện biểu lộ một cách hết sức hiển nhiên không sao chối cãi được, khiến ông có hai ưu điểm mà Hê-ghen không có

 • 'Bí mật của sự dã man trong văn minh' và 'bí mật của tình trạng không có pháp luật trong nhà nước'

  "Bí mật của sự dã man trong văn minh" và "bí mật của tình trạng không có pháp luật trong nhà nước"

  30/12/2022 23:07

  CÁC MÁC (1818-1883) | Nếu Phoi-ơ-bắc đã bóc trần những bí mật hiện thực thì ông Sê-li-ga lại đem biến tất cả những cái bình thường hiện thực thành những bí mật.

 • Sự phê phán có tính phê phán dưới bộ mặt anh lái buôn những bí mật hay là sự phê phán có tính phê phán thể hiện ở ông Sê-li-ga

  Sự phê phán có tính phê phán dưới bộ mặt anh lái buôn những bí mật hay là sự phê phán có tính phê phán thể hiện ở ông Sê-li-ga

  30/12/2022 22:52

  CÁC MÁC (1818-1883) | "Sự phê phán có tính phê phán" thể hiện ở Vi-snu - Sê-li-ga đã hết lời ca tụng "Những bí mật của thành Pa-ri". Ơ-gien Xuy được tôn lên làm "nhà phê phán có tính phê phán"

 • Bình luận có tính phê phán số 5

  Bình luận có tính phê phán số 5

  30/12/2022 22:30

  CÁC MÁC (1818-1883) | Theo ý kiến của sự phê phán có tính phê phán thì mọi tai hoạ đều chỉ ở trong "tư duy" của công nhân. Đúng vậy, công nhân Anh và Pháp đã tổ chức ra các đoàn thể

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt