Chủ nghĩa Marx

 • Phép siêu hình của khoa kinh tế chính trị: Phương pháp

  Phép siêu hình của khoa kinh tế chính trị: Phương pháp

  29/01/2023 07:33

  SỰ KHỐN CÙNG CỦA TRIẾT HỌC - CÁC MÁC (1818-1883) | Bây giờ, chúng tôi hiện đang ở giữa nước Đức! Chúng tôi sắp phải nói về phép siêu hình mà vẫn cứ nói về khoa kinh tế chính trị.

 • Việc ứng dụng quy luật tỉ lệ giữa các giá trị: b) Số dư thừa do lao động đem lại

  Việc ứng dụng quy luật tỉ lệ giữa các giá trị: b) Số dư thừa do lao động đem lại

  28/01/2023 23:34

  SỰ KHỐN CÙNG CỦA TRIẾT HỌC - CÁC MÁC (1818-1883) | Các nhà kinh tế học đều mắc sai lầm ấy vì họ đã không biết ứng dụng "quy luật tính tỷ lệ" và "giá trị được cấu thành". Khốn thay, trong chính quyển sách của ông Pru-đông

 • Việc ứng dụng quy luật tỉ lệ giữa các giá trị: a) Tiền tệ

  Việc ứng dụng quy luật tỉ lệ giữa các giá trị: a) Tiền tệ

  27/01/2023 09:46

  SỰ KHỐN CÙNG CỦA TRIẾT HỌC - CÁC MÁC (1818-1883) | Vậy, vàng và bạc là những ứng dụng đầu tiên của "giá trị được cấu thành"... bởi ông Pru-đông. Và vì ông Pru-đông cấu thành ra giá trị sản phẩm bằng cách quy định giá trị ấy theo số lượng so sánh

 • Giá trị cấu thành hay giá trị tổng hợp

  Giá trị cấu thành hay giá trị tổng hợp

  26/01/2023 11:06

  SỰ KHỐN CÙNG CỦA TRIẾT HỌC - CÁC MÁC (1818-1883) | "Giá trị" (trao đổi) "là hòn đá tảng của tòa nhà kinh tế". Giá trị "cấu thành" là hòn đá tảng của hệ thống những mâu thuẫn kinh tế.

 • Sự đối lập giữa giá trị sử dụng và giá trị trao đổi

  Sự đối lập giữa giá trị sử dụng và giá trị trao đổi

  26/01/2023 09:33

  SỰ KHỐN CÙNG CỦA TRIẾT HỌC - CÁC MÁC (1818-1883) | Tác phẩm của ông Pru-đông không phải chỉ là một tập sách kinh tế chính trị, một quyển sách bình thường, đó là một kiểu kinh thánh; "những sự thần bí" "những điều bí mật rút ra từ trong lòng "Thượng đế", "những mặc khải", chẳng thiếu cái gì.

 • Sự khốn cùng của triết học - Lời nói đầu

  Sự khốn cùng của triết học - Lời nói đầu

  26/01/2023 09:08

  CÁC MÁC (1818-1883) | Bạn đọc sẽ hiểu cho rằng, trong công việc bạc bẽo này, nhiều khi chúng tôi đã phải bỏ việc phê phán ông Pru-đông để tiến hành phê phán triết học Đức, và đồng thời còn cung cấp một số nhận xét về khoa kinh tế chính trị.

 • Thái độ của những người cộng sản đối với các đảng đối lập

  Thái độ của những người cộng sản đối với các đảng đối lập

  25/01/2023 22:28

  TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SÃN - CÁC MÁC (1818-1883) | PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Những người cộng sản chiến đấu cho những mục đích và những lợi ích trước mắt của giai cấp công nhân, nhưng đồng thời trong phong trào hiện tại, họ cũng bảo vệ và đại biểu cho tương lai của phong trào

 • Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không tưởng - phê phán

  Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không tưởng - phê phán

  25/01/2023 22:12

  TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SÃN - CÁC MÁC (1818-1883) | PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Những mưu đồ trực tiếp đầu tiên của giai cấp vô sản để thực hiện những lợi ích giai cấp của chính mình, tiến hành trong thời kỳ sôi sục khắp nơi, trong thời kỳ lật đổ xã hội phong kiến

 • Chủ nghĩa xã hội bảo thủ hay chủ nghĩa xã hội tư sản

  Chủ nghĩa xã hội bảo thủ hay chủ nghĩa xã hội tư sản

  25/01/2023 22:04

  TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SÃN - CÁC MÁC (1818-1883) | PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Những nhà xã hội chủ nghĩa tư sản muốn duy trì những điều kiện sinh hoạt của xã hội hiện đại, mà không có những cuộc đấu tranh và những mối nguy hiểm do những điều kiện sinh hoạt ấy

 • Chủ nghĩa xã hội phản động

  Chủ nghĩa xã hội phản động

  25/01/2023 21:51

  TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SÃN - CÁC MÁC (1818-1883) | PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Do địa vị lịch sử của họ, quý tộc Pháp và Anh đã có sứ mệnh viết những bài văn châm biếm đả kích xã hội tư sản hiện đại. Trong cuộc Cách mạng Pháp hồi tháng Bảy 1830, trong phong trào cải cách ở Anh

 • Những người vô sản và những người cộng sản

  Những người vô sản và những người cộng sản

  25/01/2023 10:53

  TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SÃN - CÁC MÁC (1818-1883) | PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Quan hệ giữa những người cộng sản với những người vô sản nói chung là như thế nào? Những người cộng sản không phải là một đảng riêng biệt, đối lập với các đảng công nhân khác.

 • Tư sản và vô sản

  Tư sản và vô sản

  25/01/2023 10:15

  TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SÃN - CÁC MÁC (1818-1883) | PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Lịch sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước đến ngày nay chỉ là lịch sử đấu tranh giai cấp. Người tự do và người nô lệ, quý tộc và bình dân, chúa đất và nông nô

 • Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

  Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

  25/01/2023 09:06

  CÁC MÁC (1818-1883) | PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Một bóng ma đang ám ảnh châu Âu: bóng ma chủ nghĩa cộng sản. Tất cả những thế lực của châu Âu cũ:đều đã liên hợp lại thành một liên minh thần thánh để trừ khử bóng ma đó.

 • Tiểu luận chống Các Grun

  Tiểu luận chống Các Grun

  24/01/2023 23:10

  CÁC MÁC (1818-1883) | Báo "Trier'sche Zeitung" đã đăng một bài đề "Béc-lin, ngày 20 tháng Ba" về cuốn sách mỏng còn chưa được in xong của tôi "Những mâu thuẫn trong hệ thống mâu thuẫn kinh tế học của ông Pru-đông, hay là Sự khốn cùng của triết học".

 • Cuộc phán xử cuối cùng của sự phê phán

  Cuộc phán xử cuối cùng của sự phê phán

  23/01/2023 22:20

  CÁC MÁC (1818-1883) | Qua Rô-đôn-phơ mà sự phê phán có tính phê phán đã hai lần cứu vớt thế giới khỏi diệt vong, nhưng chỉ cốt để hiện nay tự nó tuyên bố ngày tận thế.

 • Rô-đôn-phơ - 'bí mật bị bóc trần của mọi bí mật'

  Rô-đôn-phơ - "bí mật bị bóc trần của mọi bí mật"

  23/01/2023 22:04

  CÁC MÁC (1818-1883) | Phương tiện thần kỳ mà Rô-đôn-phơ dùng để tiến hành tất cả những công cuộc cứu thế của mình và tất cả các công cuộc cứu chữa mầu nhiệm của mình không phải là những lời nói đẹp đẽ của ông ta mà là tiền mặt trao tay của ông ta.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt