Chủ nghĩa Marx

 • Quần chúng có tính phê phán

  Quần chúng có tính phê phán

  12/01/2023 21:46

  CÁC MÁC (1818-1883) | Sự phê phán có tính phê phán tự coi là chủ thể tuyệt đối. Chủ thể tuyệt đối cần có sự sùng bái. Sự sùng bái hiện thực đòi hỏi phải có yếu tố thứ ba, tức là những cá nhân tín ngưỡng.

 • Phong trào công nhân

  Phong trào công nhân

  12/01/2023 21:22

  PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Người công nhân Anh không còn là một người Anh theo nghĩa thông thường, không phải là một con buôn chỉ biết tính toán như đồng bào giàu có của anh ta

 • Cuộc chinh phạt thứ ba của sự phê phán tuyệt đối: e) - Tuần hoàn tư biện của sự phê phán tuyệt đối và triết học tự ý thức

  Cuộc chinh phạt thứ ba của sự phê phán tuyệt đối: e) - Tuần hoàn tư biện của sự phê phán tuyệt đối và triết học tự ý thức

  10/01/2023 22:15

  CÁC MÁC (1818-1883) | Sự phê phán đã đạt được sự hoàn thiện và sự trong sáng tưởng tượng trong một lĩnh vực, do đó khi nó không biểu hiện được "sự hoàn thiện"

 • Những ngành lao động khác

  Những ngành lao động khác

  10/01/2023 21:52

  PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Vấn đề còn lại chỉ là khảo sát xem chế độ công xưởng đã thâm nhập các ngành lao động khác tới mức độ nào, và trong số những ngành ấy, thì mỗi ngành còn có những đặc điểm gì.

 • Cuộc chinh phạt thứ ba của sự phê phán tuyệt đối: đ)- Cuộc thất bại cuối cùng của chủ nghĩa xã hội

  Cuộc chinh phạt thứ ba của sự phê phán tuyệt đối: đ)- Cuộc thất bại cuối cùng của chủ nghĩa xã hội

  09/01/2023 19:25

  CÁC MÁC (1818-1883) | Sự phê phán tiếp tục dạy chúng ta rằng các nhà khai sáng Đức đã phạm tội chống lại tinh thần thần thánh. Họ vùi đầu nghiên cứu "những giai cấp lớp dưới trong nhân dân" đã tồn tại năm 1842

 • Các ngành lao động riêng biệt: Công nhân công xưởng theo nghĩa hẹp

  Các ngành lao động riêng biệt: Công nhân công xưởng theo nghĩa hẹp

  09/01/2023 18:57

  PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | tiền công của phụ nữ và trẻ con thụt xuống ít hơn, nhưng đó chỉ vì ngay từ đầu tiên công đó đã không cao rồi. Tôi biết nhiều phụ nữ, là những người goá bụa có con nhỏ, làm việc vất vả mà mỗi tuần cũng chỉ kiếm được từ 8 đến 9 si-lin

 • Tình cảnh của giai cấp lao động ở Anh. Kết luận

  Tình cảnh của giai cấp lao động ở Anh. Kết luận

  08/01/2023 09:39

  PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Chúng ta đã nghiên cứu khá tỉ mỉ điều kiện sinh sống của giai cấp công nhân ở các thành phố Anh, bây giờ chúng ta có thể rút ra kết luận từ những sự kiện ấy và lại đem đối chiếu

 • Cuộc chinh phạt thứ ba của sự phê phán tuyệt đối: d- Cuộc chiến đấu có tính phê phán chống lại chủ nghĩa duy vật Pháp

  Cuộc chinh phạt thứ ba của sự phê phán tuyệt đối: d- Cuộc chiến đấu có tính phê phán chống lại chủ nghĩa duy vật Pháp

  08/01/2023 09:02

  CÁC MÁC (1818-1883) | Trong sự phát triển tiếp theo của nó, chủ nghĩa duy vật trở thành phiến diện. Hốp-xơ hệ thống hoá chủ nghĩa duy vật của Bê-cơn.

 • Sự nhập cư của người Ai-rơ-len

  Sự nhập cư của người Ai-rơ-len

  07/01/2023 20:39

  PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Nền công nghiệp của Anh không thể phát triển nhanh chóng như vậy, nếu nước Anh không tìm được trong cư dân Ai-rơ-len đông đúc và nghèo nàn một lực lượng dự trữ sẵn sàng phục vụ cho họ.

 • Cuộc chinh phạt thứ ba của sự phê phán tuyệt đối: c) Cuộc chiến đấu có tính phê phán chống lại cách mạng Pháp

  Cuộc chinh phạt thứ ba của sự phê phán tuyệt đối: c) Cuộc chiến đấu có tính phê phán chống lại cách mạng Pháp

  07/01/2023 19:32

  CÁC MÁC (1818-1883) | Xưa nay, tư tưởng không thể đưa người ta vượt ra ngoài trật tự thế giới cũ được; trong bất cứ tình huống nào, tư tưởng cũng chỉ có thể đưa người ta vượt ra ngoài phạm vi tư tưởng của trật tự thế giới cũ mà thôi

 • Cuộc chinh phạt thứ ba của sự phê phán tuyệt đối: b) Vấn đề Do Thái, số 3

  Cuộc chinh phạt thứ ba của sự phê phán tuyệt đối: b) Vấn đề Do Thái, số 3

  06/01/2023 21:45

  CÁC MÁC (1818-1883) | Ông Bau-ơ không nghiên cứu quan hệ thực sự của nhà nước hiện đại với tôn giáo mà cho rằng cần phải tưởng tượng ra cho mình một nhà nước phê phán, một nhà nước không phải là cái gì khác hơn là nhà phê phán thần học tự thổi phồng lên trong ảo tưởng của mình thành nhà nước mà thôi.

 • Cuộc chinh phạt thứ ba của sự phê phán tuyệt đối (a)

  Cuộc chinh phạt thứ ba của sự phê phán tuyệt đối (a)

  06/01/2023 16:35

  CÁC MÁC (1818-1883) | Căn cứ theo lời tuyên bố đó, mọi sự vật đều đã phải trở thành đối tượng của sự phê phán. Vấn đề đối tượng riêng biệt chuyên để phê phán nào đó không có ý nghĩa nữa. Nếu chú ý rằng mọi sự vật đều "hoá thành" sự vật phê phán,

 • Cạnh tranh

  Cạnh tranh

  06/01/2023 16:14

  PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Cạnh tranh là biểu hiện đầy đủ nhất của cuộc chiến tranh của mọi người chống mọi người đang hoành hành trong xã hội công dân hiện đại. Cuộc chiến tranh ấy, chiến tranh vì cuộc sống, vì sinh tồn, vì tất cả

 • Những thành phố lớn

  Những thành phố lớn

  04/01/2023 20:31

  PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Sự ích kỷ hẹp hòi ấy cũng là nguyên tắc cơ bản và phổ biến của xã hội chúng ta ngày nay, nhưng không đâu lại thấy nó bộc lộ một cách trắng trợn, vô liêm sỉ, một cách có ý thức bằng chính ở đây, ở đám người hỗn độn của một thành phố lớn

 • Cuộc chinh phạt thứ hai của sự phê phán tuyệt đối (b)

  Cuộc chinh phạt thứ hai của sự phê phán tuyệt đối (b)

  04/01/2023 19:30

  CÁC MÁC (1818-1883) | Người ta đang truyền bá cho những người Do Thái có tính quần chúng, có tính vật chất, một giáo lý Cơ Đốc về tự do tinh thần, về tự do trong lĩnh vực lý luận, về tự do duy linh chủ nghĩa, tức là về cái tự do

 • Cuộc chinh phạt thứ hai của sự phê phán tuyệt đối (a)

  Cuộc chinh phạt thứ hai của sự phê phán tuyệt đối (a)

  03/01/2023 20:30

  PH. ĂNG-GHEN (1820-1895) | Sự phê phán tuyệt đối, xưa nay vẫn luôn luôn là tù binh của phương thức tư tưởng Hê-ghen, ở đây đang điên cuồng phá tường và chấn song sắt nhà tù của nó. "Khái niệm đơn giản", thuật ngữ, toàn bộ phương thức suy nghĩ của triết họ

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt